Eco Lucky NvN Part 6 นักสู้วัดดวงแค่เข้าร่วม NvN

616 views

 

 

ระยะเวลากิจกรรม Eco Lucky NvN Part VI

 

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 – เฉพาะผู้เล่นที่เข้าร่วมแข่งขัน NvN ในรอบเวลา 20.00 น. – 21.00 น. (รอบปกติ) เท่านั้น
– ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมแข่งขัน NvN ทิศใดก็ได้ (เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก)
– ก่อนเริ่มเวลาแข่งขัน NvN จะมีการประกาศตัวเลข “NvN Lucky Number” ซึ่งเป็นตัวเลข 3 หมายเลข สำหรับสุ่มรางวัล
 ยกตัวอย่างเช่น “NvN Lucky Number ประจำวันที่ xxxxxx ได้แก่ หมายเลข 3 , 5 และ 7” ซึ่งหมายถึงว่า ผู้ที่ได้รับรางวัลในแต่ละสาขาของ NvN (ทั้งหมดมี 6 สาขา) ในลำดับที่ 3 , 5 และ 7 จะได้รับไอเทมประจำสัปดาห์เป็นของรางวัลท่านละ 1 ชิ้น
– สำหรับรางวัลในแต่ละสาขา หากมีชื่อผู้เล่นซ้ำ จะถือว่าได้รับรางวัลได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้น
– ในแต่ละทิศอาจมี GM ไปร่วมแจมแข่งบ้าง แต่ไม่ครบทุกทิศ ซึ่งการร่วมแจมของ GM เป็นเพียงสีสันเพิ่มความสนุกเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับผลของรางวัลแต่อย่างใด
– คำตัดสิ้นของทางทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
– ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ :

– ในแต่ละทิศอาจมี GM ไปร่วมแจมแข่งบ้าง แต่ไม่ครบทุกทิศ ซึ่งการร่วมแจมของ GM เป็นเพียงสีสันเพิ่มความสนุกเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับผลของรางวัลแต่อย่างใด
– สำหรับผู้เล่นที่เก็บสะสม War Crystal (แก้ไขเป็น Event Item) ไว้ก่อนเริ่มกิจกรรมทางทีมงานจะทำการลบไอเทมดังกล่าวออกไปเพื่อความเสมอภาคในการแข่งขัน

เงื่อนไขการรับของรางวัล

1. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องโทรเข้ามายืนยันตนเองที่ Call Center โทร. 02-769-5999 (ช่วงเวลาบริการ 09:00 – 18:00 น.) เท่านั้น ภายใน 7 วัน
นับจากวันประกาศผลหากไม่โทรเข้ามาในระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์ โดยแจ้งรายละเอียดดังนี้

– ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
– ชื่อไอดี
– ชื่อตัวละครในเกม
– ชื่อเซิร์ฟเวอร์

2. ผู้ที่โทรเข้ามายืนยันตนเองแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะทำการ add ของรางวัลให้ภายใน 14 วัน นับจากวันที่โทรเข้ามา