พร้อมแล้วกับ iPod touch 4G ที่พร้อมใช้กับ iOS 4.3.1

1,012 views

 

พร้อมแล้วกับ iPod touch 4G ที่พร้อมใช้กับ iOS 4.3.1
         สำหรับ iPod touch 4G ที่มาพร้อมกับการใช้งานในรูปแบบของ IOS 4.3.1 ซึ่งเป็นของที่ใหม่มาก ณ ขณะนี้ทำให้ผู้คนให้ความสนใจกับ IOS 4.3.1 เป็นอย่างมากสำหรับ  IOS 4.3.1 ที่พร้อมลงใน iPod touch 4G นั้นมีระบบการใช้งานที่พัฒนาจาก 4.3 ไม่ค่อยจะมากสักเท่าไหร่เนื่องจากรูปแบบส่วนใหญ่ของ 4.3.1 นั้นยังคงเป็นของ 4.3 อยู่ แต่สำหรับเพื่อนๆที่มี  iPod touch 4G  นั้นได้ลองอย่างแน่แท้สำหรับ IOS 4.3.1 สัมผัสใหม่ที่มีกำลังจะเกิดขึ้น