Aika ปล่อยโครงการกองทุนไอดีเล่นเกมแล้วยังได้เงิน

821 views

เล่นเกมไม่ได้สนุกแค่อย่างเดียวอีกต่อไป แต่สามารถรายได้เสริมไปพร้อมกันได้ด้วย เมื่อเอเชียซอฟท์ฯ เปิดตัวแคมเปญสุดพิเศษ “กองทุนไอดี” เพื่อ ให้ผู้เล่นได้มีรายได้ระหว่างเล่นเกม เพียงแค่ชวนเพื่อนๆ มาเล่นเกมไอก้าออนไลน์ให้ผ่านเงื่อนไขที่กำหนดก็รับทรัพย์เข้ากระเป๋าทันที

“กองทุนไอดี” เป็น อีกหนึ่งโครงการที่แปลกใหม่และไม่มีใครเหมือน ที่จะทำให้การเล่นเกมกลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพเสริม เพื่อหารายได้เข้ากระเป๋า โดยให้เกมเมอร์หรือผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อขอเป็น Investor ร่วม กับทางบริษัทฯ โดยผู้ทีผ่านการคัดเลือกจำนวน 300 คน จะสามารถเข้าสู่ระบบการจัดการของโครงการเพื่อบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่จะเป็นผลประโยชน์  โดยมีขั้นตอนง่ายๆ เพียงแค่ชวนเพื่อนมาลงทะเบียนเล่นเกมไอก้าออนไลน์ และมีตัวละครเลเวล 20 ขึ้นไปในระยะเวลาที่กำหนด รับรายได้ทันที ไอดีละ 10 บาท หรือ 1,000 Cash Point ซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะรับเป็นเงินจริงหรือ Cash Point สำหรับใช้งานในเกม สำหรับผู้ที่ชวนเพื่อนได้มากก็ยิ่งมีสิทธิ์รับรายได้มาก และพร้อมรับเพิ่มทันทีอีกเท่าตัว เมื่อไอดีที่ผ่านตามเงื่อนไขมีการเข้าเล่นอย่างต่อเนื่องในในช่วงวันที่ 15-30 มิถุนายน 2554

วิธีการสมัครเป็น Investor

เปิดระบบรับสมัครตั้งแต่ 8 เมษายน  – 15 พฤษภาคม 2554

(ปิดรับสมัครทันทีเมื่อได้ Investor ครบตามจำนวน)

1.       เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ www.aika.in.th คลิกเข้าโครงการ “กองทุนไอดี”

2.       กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง
3.       ทีม งานจะใช้เวลาไม่เกิน 7 วันหลังวันที่สมัคร เพื่อแจ้งกลับไปว่าผ่านคุณสมบัติหรือไม่ ตามอีเมล์ที่ได้ระบุไว้ โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้ Link เข้าสู่ระบบโครงการ พร้อมวิธีการใช้งาน

สำหรับผู้ที่สนใจในช่วงที่ระบบยังไม่เปิด สามารถส่งอีเมล์มาสมัครเพื่อพิจารณาได้ก่อนที่ [email protected] โดยให้ระบบข้อมูลดังต่อไปนี้

1.       ชื่อ-นามสกุล
2.       วันเดือนปีเกิด
3.       ที่อยู่ปัจจุบัน
4.       อาชีพปัจจุบัน
5.       เกมที่เล่นปัจจุบัน
6.       หมายเลขโทรศัพท์
7.       ประเภทของรายได้ที่ต้องการเลือกรับระหว่าง เงินสดหรือแคชพ้อยส์

รายละเอียดการดำเนินงานของ Investor

เริ่มตั้งแต่ 8 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2554

1.       ล็อกอินผ่านระบบ “กองทุนไอดี”
2.       Investor สามารถเพิ่ม ID ของเพื่อนลงใน Stock ของตัวเองในระบบได้ไม่จำกัด

เงื่อนไขไอดีที่ถูกนำมาเพิ่มใน ID Stock

• ID ที่นำมาเพิ่มนั้น จะต้องเป็น @ID เท่านั้น
• ID จะต้องลงทะเบียนเล่นเกมตั้งแต่วันที่ 8 เมษายนเป็นต้นไปเท่านั้น
• ID จะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง มีผู้เล่นใหม่จริง ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อผลประโยชน์ใดๆ

3.       ระบบจะทำการตรวจสอบทุกสัปดาห์ โดย ID Stock ที่มี Level 20 ขึ้นไป ID ดังกล่าวจะถูกแปลงค่าเป็น ID Asset โดยจะได้รับรายได้ 10 บาทต่อ 1 ID Asset (หรือ 1,000 Cash Point ต่อ 1 ID Asset) ซึ่งการอัพเดทสถานะของ ID ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบของทีมงานในช่วงเวลาที่เหมาะสม
4.       Investor สามารถเพิ่มหรือลด ID ของตนได้ตลอด 24 ชั่วโมง แต่กรณีที่มีการตรวจสอบว่า Investor มีการลง ID ที่ไม่มีอยู่จริงหรือลงผิดมากกว่า 50% ของจำนวน ID Stock ทั้งหมด Investor จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากโครงการ

การรับเงิน

กรณีขอรับเป็นเงินสด

กำหนดการรับเงินรอบแรก 30 เมษายน (ผู้ที่สมัครระหว่าง 28 มีนาคม – 20 เมษายน)

กำหนดการรับเงินรอบที่สอง 6 มิถุนายน (ผู้ที่สมัครระหว่าง 21 เมษายน – 15 พฤษภาคม)

1.       Investor จะ ต้องกรอกข้อมูลประวัติ โดยกรอกชื่อบัญชีธนาคารและหมายเลขธนาคารให้ถูกต้อง โดยต้องกรอกให้แล้วเสร็จก่อนล่วงหน้าที่ถึงกำหนดวันจ่ายเงิน 10 วัน
2.       ID Asset 1 ไอดีมีมูลค่า 10 บาท โดยจ่ายเท่าจำนวนตามจริง มีข้อกำหนดการจ่ายคือต้องมีรายได้ 100 บาทขึ้นไป หากต่ำกว่านั้นจะถูกยกยอดจ่ายในรอบถัดไป
3.       ในกรณีที่มีรายได้เกิน 1,000 บาทจะมีการหักภาษี 3%
4.       กรณียกยอดในรอบถัดไปแล้วยังไม่ถึง 100 บาท ทีมงานสงวนสิทธิ์จ่ายเป็น Cash Point แทนตามจำนวนของมูลค่า Value ที่ทำได้ ( 1 ID Asset = 1,000 Cash Point)

กรณีขอรับเป็น Cash Point (จ่ายเป็น Serial บัตร @Cash)

กำหนดการรับเงินรอบแรก 30 เมษายน (ผู้ที่สมัครระหว่าง 28 มีนาคม – 20 เมษายน)

กำหนดการรับเงินรอบที่สอง 6 มิถุนายน (ผู้ที่สมัครระหว่าง 21 เมษายน – 15 พฤษภาคม)

มีเงื่อนไข

1.       Investor จะได้รับ Cash Point เมื่อได้ ID Asset ครบทุกๆ 3 ID จึงจะได้รับ 2,800 Cash Point ในกรณีที่ได้ 4 ID Asset ทีมงานจะนับจำนวน 3 ID โดย ID ที่ 4 นั้นจะถูกยกยอดไปรอรวมกับ ID Asset ใหม่ เพื่อให้ได้ครบทุกๆ 3 ID Asset ตามข้อตกลง

ดังตารางดังต่อไปนี้

ID ASSET CASH POINT ID ASSET CAS POINT
3 2,800 54 50,400
6 5,600 57 53,200
9 8,400 60 56,000
12 11,200 63 58,800
15 14,000 66 61,600
18 16,800 69 64,400
21 19,600 72 67,200
24 22,400 75 70,000
27 25,200 78 72,800
30 28,000 81 75,600
33 30,800 84 78,400
36 33,600 87 81,200
39 36,400 90 84,000
42 39,200 93 86,800
45 42,000 96 89,600
48 44,800 99 92,400
51 47,600

เงินพิเศษ

กรณีไอดีที่ผ่านตามเงื่อนไข(เลเวล 20 ขึ้นไป)  หากตรวจสอบพบว่าในช่วงวันที่ 15-30 มิย. แล้วยังมีการเข้าเล่นอยู่  ทางบริษัทฯ จะโอนเงินให้เพิ่มเติม ตามจำนวนไอดีที่ Active อยู่ โดยเพิ่มเป็นเท่าตัวคือไอดีละ 20 บาท (จ่ายเพิ่มอีก 10 บาทต่อไอดี)  โดยจ่ายให้ในวันที่ 10 กรกฏาคม

สงวนสิทธิ์

• การจ่ายรายได้พิเศษ เป็นการพิจารณาโดยตรวจสอบจากระบบ พร้อมใช้วิจารณญาณของทางทีมงาน ซึ่งกรณีที่มีการเข้าเล่นจริง แต่ทางทีมงานได้สรุปว่าเป็นไอดีที่ไม่มีตัวตนคนเล่นจริง หรือไอดีของ Investor สร้างขึ้น ทางทีมงานสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายรายได้พิเศษพร้อมทั้ง Blacklist Investor นั้นๆ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการใดๆ ได้อีก
• ทีมงานสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงประกาศใดๆ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ

• Investor             คือผู้ที่ได้รับสิทธิ์ร่วมโครงการกองทุนไอดีกับทางบริษัท
• ID Stock             คือไอดีที่ Investor ถูกชักชวนมาทั้งหมด
• ID Asset             คือไอดีจาก Stock ที่ทำรายได้ (ผ่านเงื่อนไข เลเวล 20)
• Value                  คือจำนวนเงินที่ Investor จะได้รับ (ID Asset x 10)

ซึ่งสามารถแปลงค่าเป็น Cash Point ได้ โดย 10 Baht = 1,000 Cash Point