12 tails : เจ้าจ๋อผู้ควบคุมจิตวิญญาณ Summoner

7,429 views

….. มาจับสุ่มหางที่ 9 ว่าใครจะได้ขึ้นทำเนียบ ผลออกมาเป็นคุณลิงจอมซ่า ที่มาพร้อมกับบทบาทผู้ควบคุมพลังจิตวิญยาณธรรมชาติ ก่อให้เกิดภูติวิญญาณนามว่า “ซัมมอน” ที่คอยบัญชาช่วยเหลือนายในการสนับสนุนการโจมตีและการสนับสนุนให้กับผู้ควบคุม เสมือนมีตัวแทนผู้เล่นมาช่วยโจมตีและดูดซับเดเมจ นี่แหละบทบาทอันอเนกประสงค์ของ Summoner

สกิลพื้นฐาน

….. สำหรับสกิลพื้นฐานนั้นจะ สามารถฝึกเรียกภูติซัมมอนที่มีชื่อว่า “มิเกะ” พร้อมกับสกิลพื้นฐานการควบคุมทั้ง 4 ไม่ว่าจะเป็นสั่งโจมตี เรียกกลับมาหรือทำลายสัญญาซัมมอนเพื่อร่ายใหม่อีกครั้ง รวมไปถึงสกิลที่สามารถร่ายเวทย์ครั้งต่อไปโดยไม่ต้องเสียเวลาร่าย ซึ่งจะมีประโยชน์ในการใช้งานในอนาคต

ตัวอย่างสกิล

Combo1 – ปลดล๊อกการโจมตีปกติครั้งที่สอง
DamageCast1 – ทำให้มิเกะบินวนรอบลิง โจมตีเป้าหมายรอบๆ เวลาลิงชาร์จหรือร่ายเวทมนตร์ (50% dmg)
DamageCast2 – ทำให้มิเกะบินวนรอบลิง โจมตีเป้าหมายรอบๆ เวลาลิงชาร์จหรือร่ายเวทมนตร์ (100% dmg)

HpTransfer1 – กดชาร์จเพื่อถ่าย hp ลิงไปยังเป้าหมาย เพิ่มขึ้นสองเท่าถ้าเป็นซัมมอนของลิง (1:2 hp)
HpTransfer2 – กดชาร์จเพื่อถ่าย hp ลิงไปยังเป้าหมาย เพิ่มขึ้นสองเท่าถ้าเป็นซัมมอนของลิง (3:4 hp)
HpTransfer3 – กดชาร์จเพื่อถ่าย hp ลิงไปยังเป้าหมาย เพิ่มขึ้นสองเท่าถ้าเป็นซัมมอนของลิง (5:6 hp)
HpTransfer4 – กดชาร์จเพื่อถ่าย hp ลิงไปยังเป้าหมาย เพิ่มขึ้นสองเท่าถ้าเป็นซัมมอนของลิง (7:8 hp)

SummonAttack – สั่งให้ซัมมอนโจมตีเป้าหมาย
SummonDefense – สั่งให้ซัมมอนหยุดโจมตีและกลับมาหาลิง
UnSummon – ทำให้ซัมมอนหายไปและคืน mp ให้ครึ่งนึง
ReleaseSummon – ยกเลิกพันธะสัญญากับซัมมอน ทำให้กลายเป็น neatral enemy

InstantCast1 – ทำให้ลิงสามารถร่ายเวทครั้งต่อไปโดยไม่ต้องเสียเวลาร่าย
InstantCast2 – ทำให้ลิงสามารถร่ายเวท 2 ครั้งต่อไปโดยไม่ต้องเสียเวลาร่าย

StatPlus1 – เพิ่มค่าพลังพื้นฐานทั้งหมดขึ้นอีก 2 หน่วย (+2 All Stats)
StatPlus2 – เพิ่มค่าพลังพื้นฐานทั้งหมดขึ้นอีก 2 หน่วย (+2 All Stats)
StatPlus3 – เพิ่มค่าพลังพื้นฐานทั้งหมดขึ้นอีก 2 หน่วย (+2 All Stats)
StatPlus4 – เพิ่มค่าพลังพื้นฐานทั้งหมดขึ้นอีก 2 หน่วย (+2 All Stats)
.
SoulCapture1 (final move) – ท่าที่เปลี่ยน Elemental ที่ใกล้ตายแล้วให้กลายเป็นไอเท็มแปลงร่าง
SoulCapture2 (final move) – ท่าที่เปลี่ยน Elemental ที่ใกล้ตายแล้วให้กลายเป็นไอเท็มแปลงร่าง

Pyromancer

….. สายอาชีพของคุณจ๋อจะแบ่งออกเป็นลักษณะของภูติที่เรียก อย่าง Pyromancer นั้นคือ พ่อมดผู้ควบคุมจิตวิญญาณแห่งอัคคี สามารถใช้พลัง “ไฟ” ในการโจมตีสุดมัน และสามารถเรียกภูติซัมมอนเป็นนกไฟ ฟินิกซ์ มาโจมตีด้วยพลังไฟร้อนแรง

ตัวอย่างสกิล

FireBall1 – ร่ายเวทเพื่อยิงลูกไฟขนาดเล็ก ไปยังเป้าหมาย (40 dmg)
FireBall2 – ร่ายเวทเพื่อยิงลูกไฟขนาดกลางไปยังเป้าหมาย (60 dmg)
FireBall3 – ร่ายเวทเพื่อยิงลูกไฟขนาดใหญ่ไปยังเป้าหมาย (80 dmg)
FireBall4 – ร่ยเวทเพื่อยิงลูกไฟขนาดยักษ์ไปยังเป้าหมาย (100 dmg)

Phoenix1 – เรียกนกฟินิกซ์ร่างแรกออกมาช่วยยิงลูกไฟ มีโอกาสเกิดใหม่ 12 % เมื่อตาย (90 hp)
Phoenix2 – เรียกนกฟินิกซ์ร่างแรกออกมาช่วยยิงลูกไฟ มีโอกาสเกิดใหม่ 16 % เมื่อตาย (180 hp)
Phoenix3 – เรียกนกฟินิกซ์ร่างสามออกมาช่วยยิงลูกไฟ มีโอกาสเกิดใหม่ 20 % เมื่อตาย (270 hp)
Phoenix4 – เรียกนกฟินิกซ์ร่างสุดท้ายออกมาช่วยยิงลูกไฟ มีโอกาสเกิดใหม่ 24 % เมื่อตาย (360 hp)

RapidFire1 – ทำให้ฟีนิกซ์โจมตีเร็วขึ้น 20% ตามค่า int ของลิง และลดเวลาร่ายและ cd ของ fireBall ลง (-1,-2 sec)
RapidFire2 – ทำให้ฟีนิกซ์โจมตีเร็วขึ้น 30% ตามค่า int ของลิง และลดเวลาร่ายและ cd ของ fireBall ลง (-2,-4 sec)
RapidFire3 – ทำให้ฟีนิกซ์โจมตีเร็วขึ้น 40% ตามค่า int ของลิง และลดเวลาร่ายและ cd ของ fireBall ลง (-3,-6 sec)
SkyCrimson1 – สั่งนกฟีนิกซ์ร่างสี่ให้บินขึ้นฟ้าแล้วยิงลูกไฟลงมายังเป้าหมายโดยรอบ

IntenseFire1 – เพิ่มพลังโจมตีของฟีนิกซ์ขึ้น 20% ตามค่า tal ของลิง และทำให้ fireBall ติด สถานะ burn1 (4dps, 4sec)
IntenseFire2 – เพิ่มพลังโจมตีของฟีนิกซ์ขึ้น 30% ตามค่า tal ของลิง และทำให้ fireBall ติด สถานะ burn1 (8dps, 4sec)
IntenseFire3 – เพิ่มพลังโจมตีของฟีนิกซ์ขึ้น 40% ตามค่า tal ของลิง และทำให้ fireBall ติด สถานะ burn1 (12dps, 4sec)
BlazingArrow1 – แปลงสภาพนกฟีนิกซ์ร่างสี่เป็นกระสุนธนูเพลิงขนาดยักษ์แล้วยิงออกไปข้างหน้า

FlashFire1 – สร้างวงเวทไฟที่ทำความเสียหายรอบตัวลิง (16 dmg x2)
FlashFire2 – สร้างวงเวทไฟที่ทำความเสียหายรอบตัวลิง (24 dmg x4)
FlashFire3 – สร้างวงเวทไฟที่ทำความเสียหายรอบตัวลิง (32 dmg x6)
FlashFire4 – สร้างวงเวทไฟที่ทำความเสียหายรอบตัวลิง (40 dmg x8)

Ja1 – เรียกลูกไฟมีชีวิตที่ช่วยเพิ่มพลัง 10 tal ให้ลิง ระเบิดทำความเสียหายและ ko ตาม hp
Ja2 – เรียกลูกไฟมีชีวิตที่ช่วยเพิ่มพลัง 20 tal ให้ลิง ระเบิดทำความเสียหายและ ko ตาม hp
Ja3 – เรียกลูกไฟมีชีวิตที่ช่วยเพิ่มพลัง 30 tal ให้ลิง ระเบิดทำความเสียหายและ ko ตาม hp
Ja4 – เรียกลูกไฟมีชีวิตที่ช่วยเพิ่มพลัง 40 tal ให้ลิง ระเบิดทำความเสียหายและ ko ตาม hp

FireRune1 – ให้โอกาส 20% ที่จะคืน 4sp และ 4mp ทุกครั้งที่ลิงหรือซัมมอนสายไฟโจมตีโดนเป้าหมาย
FireRune2 – ให้โอกาส 20% ที่จะคืน 8sp และ 8mp ทุกครั้งที่ลิงหรือซัมมอนสายไฟโจมตีโดนเป้าหมาย
FireRune3 – ให้โอกาส 20% ที่จะคืน 12sp และ 12mp ทุกครั้งที่ลิงหรือซัมมอนสายไฟโจมตีโดนเป้าหมาย
RunicFlame1 – สร้างกำแพงไฟขึ้นมาตามทางที่ลิงวิ่งผ่าน เผาทำร้ายเป้าหมายที่เข้าใกล้ (24 dmg, -5sp/sec)

WorldIgnition1 – ทำให้เป้าหมายรับความเสียหายเพิ่มขึ้น 10% และระเบิดขึ้นเมื่อรับ เกิน 800 dmg (30 sec)
WorldIgnition2 – ทำให้เป้าหมายรับความเสียหายเพิ่มขึ้น 20% และระเบิดขึ้นเมื่อรับ เกิน 1200 dmg (30 sec)

Geomancer

….. จากสายอาชีพผู้ควบคุมจิตแห่งอัคคี สายต่ิอมาคือผู้ควบคุมจิตวิญญาณแห่งพสุธา สามารถใช้พลังพสุธาในการจัดการศัตรู แต่โดยหลักจะเน้นการใช้งานซัมมอนแห่งดิน นักรบโกเลม “กาดิน่า” ซึ่งส่วนใหญ่จะเสริมการโจมตีให้ซัมมอนกาดิน่าเพื่อการใช้งาน เสริมโกเลมกาดิน่าให้เก่งกาจแล้วถล่มศัตรูที่อยู่ข้างหน้า ย่อมมีแต่ได้

ตัวอย่างสกิล

GroundLock1 – ร่ายเวทเรียกเสาดินขึ้นมาล็อกเป้าหมายให้เคลื่อนไหวไม่ได้ (12dmg, 3sec)
GroundLock2 – ร่ายเวทเรียกเสาดินขึ้นมาล็อกเป้าหมายให้เคลื่อนไหวไม่ได้ (24dmg, 3sec)
GroundLock3 – ร่ายเวทเรียกเสาดินขึ้นมาล็อกเป้าหมายให้เคลื่อนไหวไม่ได้ (36dmg, 3sec)
GroundLock4 – ร่ายเวทเรียกเสาดินขึ้นมาล็อกเป้าหมายให้เคลื่อนไหวไม่ได้ (48dmg, 3sec)

TitanSword1 – เพิ่ม 20 atk และ 20% atk ของลิงให้กับกาดิน่า และเพิ่มค่า ko ของการโจมตีเป็น 2
TitanSword2 – เพิ่ม 35 atk และ 30% atk ของลิงให้กับกาดิน่า และเพิ่มค่า ko ของการโจมตีเป็น 3
TitanSword3 – เพิ่ม 50 atk และ 40% atk ของลิงให้กับกาดิน่า และเพิ่มค่า ko ของการโจมตีเป็น 4
PlanetBreaker – สั่งให้กาดิน่าร่างสี่ใช้ท่าไม้ตาย ของดาบ ปักดาบลงบนพื้นแล้ว ลากทำความเสียหายโดยรอบ

AegisOfEarth1 – เพิ่ม 20 def และ 20% vit ของลิงให้กับกาดิน่า และเพิ่ม เวลา groundLock เป็น 4 วินาที
AegisOfEarth2 – เพิ่ม 35 def และ 30% vit ของลิงให้กับกาดิน่า และเพิ่ม เวลา groundLock เป็น 5 วินาที
AegisOfEarth3 – เพิ่ม 50 def และ 40% vit ของลิงให้กับกาดิน่า และเพิ่ม เวลา groundLock เป็น 6 วินาที
TitanicEarthPulse1 – แปลง Gadina ร่างสี่ ให้เป็นปืนปฐพี ยิงลูกพลังแรงโน้มถ่วงออกไปทำลายเป้าหมาย

StoneHammer1 – เรียกหินขนาดเล็กลงมาทำ ko เป้าหมายเบื้องล่าง (45dmg, 20ko)
StoneHammer2 – เรียกหินขนาดกลางลงมาทำ ko เป้าหมายเบื้องล่าง (70dmg, 30ko)
StoneHammer3 – เรียกหินขนาดใหญ่ลงมาทำ ko เป้าหมายเบื้องล่าง (95dmg, 40ko)
StoneHammer4 – เรียกหินขนาดยักษ์ลงมาทำ ko เป้าหมายเบื้องล่าง (120dmg, 50ko)

BuitenHouHou1 – เรียกรูปแกะสลักหินออกมาเพิ่ม 10 def และรับความเสียหายแทนทุกคนในระยะ (200 hp)
BuitenHouHou2 – เรียกรูปแกะสลักหินออกมาเพิ่ม 20 def และรับความเสียหายแทนทุกคนในระยะ (400 hp)
BuitenHouHou3 – เรียกรูปแกะสลักหินออกมาเพิ่ม 30 def และรับความเสียหายแทนทุกคนในระยะ (600 hp)
BuitenHouHou4 – เรียกรูปแกะสลักหินออกมาเพิ่ม 40 def และรับความเสียหายแทนทุกคนในระยะ (800 hp)

EarthRune1 – ให้โอกาส 20% ที่จะคืน 4sp และ 4mp ทุกครั้งที่ลิงหรือซัมมอนสายดินถูกโจมตี
EarthRune2 – ให้โอกาส 20% ที่จะคืน 8sp และ 8mp ทุกครั้งที่ลิงหรือซัมมอนสายดินถูกโจมตี
EarthRune3 – ให้โอกาส 20% ที่จะคืน 12sp และ 12mp ทุกครั้งที่ลิงหรือซัมมอนสายดินถูกโจมตี
RunicSand1 – สร้างมือทรายขึ้นมาตามทางที่ลิงวิ่งผ่าน หยุดเป้าหมายที่เข้าใกล้ไว้ชั่วขณะหนึ่ง (2sec lock, 5sp/sec)

Lavu1 – สังเวยซัมมอนดิน เรียกมังกรหิน ออกมาทำแผ่นดินไหวเมื่อกด ชาร์จ (30dps, 3ko, 60sec)
Lavu2 – สังเวยซัมมอนดิน เรียกมังกรหิน ออกมาทำแผ่นดินไหวเมื่อกด ชาร์จ (50dps, 5ko, 60sec
)

….. มาสัมผัสศาตร์แห่งการใช้ผู้ช่วยที่คอยสนับสนุนการโจมตีผู้เล่น เรียกว่า “ซัมมอน” ได้แล้ว ที่ตัวละครคุณจ๋อจอมซ่าได้แล้ว วันนี้