rappelz: พาหนะที่สำคัญและเรื่องคลังที่ควรรู้

1,258 views

 

rappelz: พาหนะที่สำคัญและเรื่องคลังที่ควรรู้
     เกม rappelz เรื่องระบบพาหนะนั้นสำคัญมากเพราะการเดินทางไปยังที่ต่างๆภายในเกมนั้นค่อนข้างไกลอยู่พอสมควรพาหนะจึงมีความสำคัญอย่างมากนั้นเอง พาหนะสำหรับขี่ต้องเช่าจาก NPC… เมื่อทำการเช่าเสร็จสิ้นแล้วสามารถนำไอคอนมาวางไว้ยังคีย์ลัด เพื่อความสะดวกในการใช้งานได้ เมื่อใช้งานให้ทำการดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน ตัวละครก็จะสามารถขี่พาหนะได้ และเมื่อต้องการเก็บพาหนะก็ให้ใช้วิธีเดียวกับการเรียกออกมาทั้งนี้พาหนะบางประเภทที่ต้องหาเช่าในแผนที่พิเศษ จะต้องใช้ไอเทมมอลล์…เพื่อเข้าไปยังแผนที่นั้นๆ 

 

 

      ระบบคลังนั้นมีความสำคัญมากอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าไอเทมของเกม rappelz นั้นมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นไอเทมเพิ่มเลือดต่างๆ อาวุธชุดเกราะหรือแม้กระทั่งเครื่องประดับก็ตาม ดังนั้นคลังจึงมีความสำคัญมากเราไปดูกันครับว่าวิธีการใช้ต่างๆ ทำอย่างไรบ้าง

1. ดับเบิ้ลคลิกที่ NPC ดูแลคลังประจำเมืองต่างๆ เลือกหัวข้อ Use The Warehouse
2. เมื่อคลังเปิดออกแล้ว คลิกลากไอเทมจากช่องเก็บของและนำไปใส่ไว้ในหน้าต่างคลัง ในกรณีที่ต้องการฝากเงิน สามารถทำได้โดยการใส่จำนวนเงินที่ต้องการฝากที่ช่องกรอกจำนวนเงิน จากนั้นกดปุ่มเพื่อทำการฝากเงินตามจำนวนที่กรอกไว้

 

 

Tags: