12 Tails : ระบบควบคุมตัวละครขั้น Interface (2)

13,651 views

….. ในภาคนี้จะนำเสนอเจาะลึกของคำสั่งประเภทต่าง ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบควบคุมตัวละคร การจัดหมวดหมู่ปุ่มคำสั่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นชุดควบคุมตัวละคร ชุดการแสดงอารมณ์ เป็นต้น รวมไปถึงข้อมูลคำสั่งของจอยสติ๊ก ซึ่งจะมีให้ได้ใช้กันในอนาคตด้วย

1. ปุ่มคำสั่งในคีย์บอร์ด/เมาส์

จากตารางคือคำสั่งในกาีรกดปุ่มในคีย์บอร์ด และเมาส์ ซึ่งแบ่งออกเป็น ประเภท ดังนี้

1. ประเภทการเคลื่อนไหว

W = วิ่งไปข้างหน้า

S =  วิ่งไปข้างหลัง

Q = วิ่งไปข้างซ้าย

E = วิ่งไปข้างขวา

A/D = วิ่งเลี้ยวไปทางซ้าย/ขวา

Spacebar = ล็อกเป้าหมายแบบแน่นอน

Shift = ล็อกเป้าหมายเพื่อนหรือตัวเอง

2. ประเภท Command Shortcut

0 – 9 = กดใช้ Command Shortcut ช่ิองที่ 1 – 10

Tab = สับเปลี่ยน Command Shortcut แถวที่ 1 – 2

Alt 0 – 9 = กดใช้ Command Shortcut แถวที่ 3 ช่ิองที่ 1 – 10

3. ประเภทปรับมุมกล้อง

Page Up / Down = ปรับระยะซูม

Home = ปรับมุมกล้องกลับมา default

End = เปลี่ยนมุมกล้องขึ้นลง

Z / C=  Pan กล้องไปทางซ้าย/ขวา

4. ประเภทเมนู

Esc = เปิดเมนู Option

F1 = เปิดเมนู Item

F2 = เปิดเมนู Skill

F3 = เปิดเมนู Quest

F4 = เปิดเมนู network

F5 = ถ่ายภาพ

5. ประเภท Display

Ctrl+R = เปิด/ปิด Auto Aim

Ctrl+F = เปิด/ปิด Auto SkillAaim

Ctrl+N = เปิดปิด Name Display

Ctrl +G = เปิดปิด Guild Name Display

Ctrl+P = เปิดปิด Player Name Display

Ctrl+C = เปิดปิด Character Name Display

Ctrl+Z = เปิดปิด Display ทั้งหมด

Ctrl+V = เปิดปิด Vivid Mode

6. ประเภท Emotion

Alt + Q = ท่าโค้ง

Alt + W = ท่าโบกมือ

Alt + E = ท่าเชียร์

Alt + R = ท่าหัวเราะ

Alt + A = ท่าคุย

Alt + S = ท่าโพส

Alt + D = ท่าเต้น

Alt + F = ท่าสู้

Alt + Z = ท่านอน

Alt + X = ท่านั่ง

Alt + C = ท่าร้องไห้

Alt + V = ท่าขอร้อง

Alt +,- = อีโมต่างๆ

Alt + Y / Alt +\ = อีโมต่างๆ

7. ประเภทอื่นๆ

Enter = สนทนา

ปุ่มลูกศร = หมุนกล้องในขณะสนทนา

M = เปิดแผนที่

+/- = ปรับระดับเสียงขึ้น-ลง

Ctrl +/- = ปรับระดับเพลงขึ้น-ลง

8. เมาส์

เมาส์ซ้าย = โจมตีและชาร์จ

เมาส์ขวา = ล็อค Target ไปยังเป้าหมาย

เมาส์ขวาค้าง = หมุนกล้อง หรือ  drag icon (โยกย้ายสกิลและไอเทม)

Scrooll wheel = ปรับระยะซูม

2.ข้อมูล Joypad

….. ผู้เล่นสามารถนำ Joypad มาใช้เล่นเกม 12 หางได้อีกด้วย ซึ่งข้อมูลปุ่มต่างๆ นั้นมีดังนี้