12 Tails : ระบบเควสท์ที่ได้อะไรมากกว่าการเก็บเลเวล

14,310 views

….. ลงพื้นที่เก็บเลเวลใน Mission หากลงนานๆ บ่อยๆ ก็รู้สึกเบื่อ มาลองหาประสบการณ์ใหม่ๆ พร้อมได้รับไอเทมฟรีๆด้วยระบบ Quest นั่นคือ ผู้เล่นจะต้องรับปัญหาต่างๆ ที่ NPC ที่ต้องการ ที่นำไปสู่การตั้งเป้าหายให้ผู้เล่นทำสำเร็จ ในเควสท์นั้นๆ ซึ่งจะได้รับรางวัลเมื่อทำภารกิจเสร็จสิ้น

….. โดยระบบเควสท์ใน 12 หาง นั้นมีรูปแบบการทำที่บางเควสไม่จำเป็นต้องลงพื้นที่ใน Mission ก็สามารถทำเควสเสร็จสิ้นได้แล้วหรือ มีลง Mission เพื่อหาไอเทม สังหารเป้าหมายที่ระบุ นอกจากจะได้รับค่าประสบการณ์ปกติแล้ว ยังจะได้รับค่าประสบการณ์ ไอเทมอีกที เมื่อทำเควสท์เสร็จสิ้น รับ2 ต่อ 2 ต่อ

….. ทีนี้มาดูรายละเอียดในการรับส่งเควสกันดีกว่าว่าต้องทำอย่างไรบ้าง

ระบบเควสท์

….. ผู้เล่นจะต้องหา NPC คุณ “Mimi” ซึ่งจะอยู่ในเมืองแห่งแสง ซึ่งเธอจะเป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้เล่น และ NPC กลายมาเป็นการแจกจ่ายเควสท์ เธอจึงเป็นศูนย์รวมับเรื่องแจกจ่าย และรับส่งเควสท์ ในคราวเดียว เรียกได้ว่าสะดวกสบายจริงๆ ไม่ต้องวิ่งหา NPC ไปรับและส่งเควสท์ให้เหนื่อย สบายและคุ้มจริงๆ

NPC “Mimi”

….. จากนั้นก็สนทนาเพื่อรับเควสท์ได้ตามที่ต้องการ

….. เมื่อรับเควสท์แล้ว ให้ผู้เล่นตามหา NPC ที่ระบุไว้เพื่อรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมกับความต้องการของ NPC  ว่าหาใคร ต้องการไอเทมอะไร หรือให้ทำอะไรบ้าง ซึ่งความยากง่ายนั้นจะขึ้นอยู่กับระดับเลเวลของเควสท์หรือความต้องการว่าให้ลง Mission ที่ไม่สามารถลงเองคนเดียวได้ ซึ่งต้องวางแผนและหาข้อมูลให้ดีๆ ซึ่งผู้เล่นสามารถทบทวนเควสที่ได้รับด้วยการกดปุ่ม F3 ก็จะเข้าสู่เมนูเควสท์ให้ผู้เล่นได้อ่านกัน

ง่ายหน่อยก็แค่คุยกับ NPC

…… เมื่อทำเควสท์เสร็จสิ้นให้คุยกับ NPC “Mimi” เพื่อรับรางวัล ไม่ว่าจะเป็นค่าประสบการณ์ ไอเทม และเงินจำนวนหนึ่ง เป็นอันเสร์จสิ้นเควสท์ 1 เรื่อง

3 คำนี้มีความหมาย

3.1 Quest Accepted

….. หมายถึงผู้เล่นได้รับเควสท์นั้นๆ แล้ว ซึ่งผู้เล่นจะได้รับเพียงเคสท์เดียวเท่านั้น ไม่สามารถรับเพิ่มเพื่อสะสมได้ จะต้องทำเควสที่ได้รับให้เสร็จก่อนจึงจะสามารถรับเควสท์ต่อได้

3.2 Quest Failed

….. คือผู้เล่นยกเลิกเควสท์ ผลของการยกเลิกจะทำให้เควสท์หายไปเลย ก่อนเลือกแต่ละครั้ง ต้องตัดสินใจให้ดีๆว่าไหวไหม

3.3 Quest Complete!

….. คือเควสท์ที่ทำเสร็จสิ้นแล้วแล้ว ยินดีด้วย