Giga Slave : มาสำรวจแผนที่ในโถงกลางกันเถอะ

1,770 views

….. ในโลก Casual จะมีแหล่งพบปะสังสรรค์อย่างโถงกลาง จตุรัส สวนสาธารณะ ฯลฯ แล้วแต่ผู้เล่นจะเรียก ซึ่งจะมีขนาดและรูปแบบพื้นที่ สำหรับ Giga Slave นั้น  อาจไม่ได้ใหญ่โตหรูหรา แต่มีการแบ่งแยกพื้นที่ัชัดดเจน และสามารถเข้าออกได้ง่ายโดยไม่ยุ่งยาก ซักซ้อน หรือยาวไกลเกินไป ซึ่งในวันนี้จะมาดูรายละเอียดภายในพื้นที่โถงกลางสำหรับพบปะซื้อไอเทมและทำเควสกัน

พื้นที่ในโถงกลาง

….. พื้นที่ในโถงกลางจะแบ่งด้วยกัน 3 ส่วน ดังนี้

….. แต่ละพื้นที่จะถูกเชื่อมต่อด้วยกัน ผู้เล่นสามารถพบสัญลักษณ์เหล่านี้เพื่อเชื่อมต่อไปยังส่วนต่างๆ มีดังนี้

เขตทหาร

ย่านการค้า

สวนสาธารณะ

เข้าสู่เกม

….. ในแต่ละพื้นที่จะมีรายละเอียดดังนี้

1. เขตทหาร

….. พื้นที่เขตทหารจะเป็นแหล่งสำหรับรับเควสท์ ฝึกสกิลกับคุณ Steve หรือพบปะผู้เล่นกับ Lynn โดย NPC แต่ละตัวจะมีรายละเอียดดังนี้

….. Lynn : NPC ที่มักจะพบกันบ่อยใน Mission Mode เธอเป็น NPC แนะนำมือใหม่และจัดกิจกรรม

….. Steve : ครูฝึกสกิลสำหรับการใช้งานให้กับผู้เล่น ซึ่งเป็น NPC ที่ผู้เล่นเคยพบมาก่อนในโหมดฝึกซ้อม

….. Ben : ผู้ที่ทำหน้าที่จัดตั้งกองทัพให้กับผู้เล่น พร้อมเควสบางชนิด เห็นหน้าแบบนี้อย่าให้กล้วยเป็นของฝากให้เขาเด็ดขาด

….. Konn/Jenaro/Ridley/Hunt/Serine/Cope : NPC สำหรับเควสโดยเฉพาะ

2. ย่านการค้า

….. หรือแหล่งบริการขายไอเทมชนิดต่างๆที่ผู้เล่นสามารถเดินทางหาซื้อได้ รวมไปถึง NPC  รวมไปถึงสำหรับทำเควสท์โดยเฉพาะ ประกอบไปด้วย

2.1 ร้านค้า

ร้านค้าจำหน่ายไอเทมชนิดต่างๆ เช่นเครื่องปฐมพยาบาล ระเบิด เป็นต้น


ร้านค้าจำหน่ายอาวุธต่างๆ


ร้านค้าจำหน่ายเครื่องแต่งกาย เครื่องป้องกันต่างๆ

ร้านค้าไอเทมพิเศษที่ต้องใช้ไอเทมเหรียญ Hornor ในการจ่ายเท่านั้น

2.1 NPC

….. Nail/Howard/Benny/Irene/Deen/Cam : NPC สำหรับทำเควสโดยเฉพาะ

3. สวนสาธารณะ

….. แหล่งพบปะผู้เล่นที่ใกญ่ที่สุดใน 2 พื้นที่ ซึ่งผู้เล่นนิยมตั้งร้านค้ากันมากมาย ซึ่งพื้นที่นี้มี NPC เพียง 2 คน ดังนี้

….. Rokin : NPC ที่ทำหน้าที่อัพเกรดและปรับแต่งไอเทมโดยเฉพาะ

….. Singh : NPC คลัง ทำหน้าที่รับฝากของให้ผู้เล่น

ตู้จดหมาย

….. หากผู้เล่นต้องการรับข่าวสาร NPC ตู้จดหมายนี้จะช่วยผู้เล่นในการตรวจสอบข่าวสารต่างๆ ที่ส่งมา ซึ่งจะพบได้ทุกพื้นที่