Gangza : ซ่อมอาวุธทุกครั้งเพื่อการเก็บเลเวลที่มั่นใจ

1,098 views

….. เมื่อต่อสู้ไประยะหนึ่ง ความทนทานของอาวุธจะลดลงจะส่งผลทำให้โจมตีเบาลง ยิ่งถ้าใช้จนเสียหายจะไม่สามารถใช้งานได้ ดังนั้น การซ่อมแซม จะช่วยยืดอายุการใช้งานอาวุธและชุดเกราะให้เหมือนใหม่ พร้อมใช้งานทุกสมรภูมิ

….. แต่จะซ่อมยังไรล่ะ ที่นี่มีคำตอบ

วิธีการซ่อมไอเทม

….. ผู้เล่จะต้องเดินทางไปในแผนที่ City 01 ตามหา NPC ที่มีชื่อว่า “เบน ช่างตีเหล็ก”

.

….. จากนั้นให้สนทนากับคุณเบน ซึ่งกรณีที่อาวุธสมบูรณ์ก็จะสนทนาเฉยๆ แต่ถ้าอาวุธผ่านการใช้งาน แม้จะตีไม่กี่ทีขึ้นมา ก็จะแสดงความเฆ็นว่าควรจะซ่ิอมให้เรียบร้อย พร้อมบอกราคาจำนวนหนึ่ง (ใช้ AIM ในการจ่าย)

.

….. เมื่อซ่อมเสร็จเรียบร้้อย คุณเบนก็จะชมเชยผลงานการซ่อมของตัวเอง เป็นอันเสร็จสิ้น

.

….. การจะรบแต่ละทีต้องเตรียมตัวให้พร้อมเสมอ เพราะการเก็บเลเวลผจญภัยช่างยาวไกลยิ่งนัก อาวุธจึงต้องพร้อมตลอดเวลา แต่หากไม่มีทุนในการซ่อมอาวุธ กระถางต้นไม้ กล่องหีบใน City 1 ช่วยท่านได้