Yulgang การปรับระดับความยากง่ายของดันเจี้ยน

7,249 views


ระบบความยากง่ายของดันเจี้ยนนั้น เป็นระบบสำหรับปรับเพิ่มลดความยาก เพื่อให้ได้ของรางวัลที่ดียิ่งขึ้น โดยจะมีเงื่อนไขบางอย่างเพิ่มเข้ามาสำหรับการปาร์ตี้ซึ่งหากเป็นผู้เล่นที่มีระดับสูงก็ควรเลือกระดับยากจะได้ของรางวัลที่เยอะขึ้นสำหรับแพทปัจจุบัน สามารถเลือกได้เพียง 2 ระดับคือ Easy และ Normal เท่านั้น

วิธีการปรับความยากง่าย

หัวหน้าปาร์ตี้จะเป็นผู้ควบคุมระดับของปาร์ตี้ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่ใช้ในการเข้าดันเจี้ยน หลังจากนั้นสามารถปรับระดับได้ โดยคลิกข้อมูลปาร์ตี้และเลือกปรับระดับให้เหมาะสม


ระดับความยากง่ายของดันเจี้ยน

เหมือง เลเวล ระดับคลาสผู้เล่น Bonus รางวัลพิเศษ
Easy 80 – 114 คลาส 4 – 5 ปกติ สมบัติจอมมารเงาอสูร 1 ชิ้น
Normal 115 – 130 เซียน 1 – 2 1.5 เท่า สมบัติจอมมารเงาอสูร 3 ชิ้น
วังเย็น เลเวล ระดับคลาสผู้เล่น Bonus รางวัลพิเศษ
Easy 100 – 130 คลาส 5 ขึ้นไป ปกติ ไม่มีรางวัลพิเศษ
เซียน เลเวล ระดับคลาสผู้เล่น Bonus รางวัลพิเศษ
Easy 115 – 130 เซียน 1 – 2 -0.5 เครื่องหมายหุบเขาร้อยลี้ 1 อัน
Normal 115 – 130 เซียน 1 – 2 ปกติ เครื่องหมายหุบเขาร้อยลี้ 3 อัน

Noitce

1. ใช้ค่าดันเจี้ยนพ้อยท์เท่าเดิม
2. เลเวลของมอนสเตอร์ทุกระดับจะเท่าเดิม แต่ความสามารถพลังป้องกัน พลังโจมตี พลังชีวิตและค่าอื่น ๆ จะเปลี่ยนไปตามระดับที่เหมาะสม
3. Bonus หมายถึง ค่าประสบการณ์ อัตราการดรอป ค่าพิชิตและปริมาณเงินที่ได้รับ
4. ในขั้นตอนของการเลือกระดับจะสามารถเลือกได้อิสระ ไม่ว่าตัวละครในปาร์ตี้นั้นจะมีเลเวลตรงตามระดับที่กำหนดไว้หรือไม่ แต่ผู้เล่นในปาร์ตี้จะไม่สามารถเข้าดันเจี้ยนหากเงื่อนไขไม่ถูกต้อง

ตัวอย่างการเข้าเหมืองสุสาน :

ตัวอย่างเช่น : ตัวละคร 114 และ 116 สร้างปาร์ตี้ร่วมกันแล้วเลือกระดับให้เป็นระดับ Easy
ตัวละคร 114 จะเข้าไปในดันเจี้ยนได้ แต่ 116 จะไม่สามารถเข้าไปได้ เนื่องจาก 116 เลเวลเกิน

ตัวอย่างเช่น : ตัวละคร 114 และ 116 สร้างปาร์ตี้ร่วมกันแล้วเลือกระดับให้เป็นระดับ Normal
ตัวละคร 116 จะเข้าไปในดันเจี้ยนได้ แต่ 114 จะไม่สามารถเข้าไปได้ เนื่องจาก 114 เลเวลไม่ถึง

5. ดันเจี้ยนเซียนระดับ Easy ค่าโบนัสจะได้รับเพียง 0.5 หรือทุกอย่างปรับลด 50%
6. ดันเจี้ยนเหมืองสุสานปีศาจ ปรับเปลี่ยนเงื่อนไข ยกเลิกเงื่อนไขเดิม คลาส 3 ระดับเลเวล 70
7. เงื่อนไขทั้งหมดตามตารางจะเป็น เงื่อนไขใหม่สำหรับใช้ในดันเจี้ยนทั้งหมด