Sangokushi : การเปลี่ยนพิกัดที่ตั้งของปราสาท NPC ทั้ง 7

1,706 views

การเปลี่ยนพิกัดที่ตั้งของปราสาท NPC ทั้ง 7 และ ป้อม 7 ดาวแดงที่เพิ่มขึ้นมาในเกมที่ 2
ในเกมที่ 2 ของ Sangokushi (ซันโกคุชิ) มหาสงครามสามก๊กนั้น นอกจากพื้นที่ว่างต่างๆจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ปราสาท NPC ก็มีการเปลี่ยนตำแหน่งพิกัด ให้แตกต่างออกไปจากเดิมด้วย และยังมีการเพิ่มป้อมปราการระดับ 6 และ 7 ดาวแดง ขึ้นมาท้าทายเหล่าพันธมิตรอีกหลายป้อมด้วยกัน โดยแต่ละป้อมนอกจากจะมีทหารระดับสูงจอมโหดอยู่เป็นจำนวนมากแล้ว ยังมีขุนพลที่รอต้อนรับอยู่อีกด้วย เราจะมาเปิดเผยข้อมูลของป้อมขุนพลเหล่านี้ รวมทั้งพิกัดของปราสาทที่ได้เปลี่ยนแปลงไปในการเล่นเกมที่ 2 นี้กัน

ปราสาทที่ 1ขุนพล โจโฉ
พิกัด 0,0
ระดับความยาก ★★★★★★★★★

ปราสาทที่ 2 ขุนพล สุมาอี้
พิกัด -88,88
ระดับความยาก ★★★★★★★★

ปราสาทที่ 3 ขุนพล อ้วนเสี้ยว
พิกัด 88,88
ระดับความยาก ★★★★★★★★

ปราสาทที่ 4 ขุนพล เล่าปี่
พิกัด -88,-88
ระดับความยาก ★★★★★★★★

ปราสาทที่ 5 ขุนพล กวนอู
พิกัด 88,-88
ระดับความยาก

ปราสาทที่ 6 ขุนพล ตั๋งโต๊ะ
พิกัด -220,0
ระดับความยาก ★★★★★★★★

ปราสาทที่ 7 ขุนพล ซุนกวน
พิกัด 220,0
ระดับความยาก ★★★★★★★★

ป้อมปราการขุนพล 6 และ 7 ดาว

ป้อมปราการที่ 1 ขุนพล กองซุนจ้าน
พิกัด -220,220
ระดับความยาก ★★★★★★★

ป้อมปราการที่ 2 ขุนพล ลิโป้
พิกัด 0,220
ระดับความยาก ★★★★★★★

ป้อมปราการที่ 3 ขุนพล จิวยี่
พิกัด 220,220
ระดับความยาก ★★★★★★★

ป้อมปราการที่ 4 ขุนพล ม้าจ้าว
พิกัด -220,-220
ระดับความยาก ★★★★★★★

ป้อมปราการที่ 5 ขุนพล เบ้งเฮก
พิกัด 0,-220
ระดับความยาก ★★★★★★★

ป้อมปราการที่ 6 ขุนพล ซุนเกี๋ยน
พิกัด 220,-220
ระดับความยาก ★★★★★★★

ป้อมปราการที่ 7 ขุนพล จูล่ง
พิกัด -418,418
ระดับความยาก ★★★★★★

ป้อมปราการที่ 8 ขุนพล ม้าต้าย
พิกัด -154,418
ระดับความยาก ★★★★★★

ป้อมปราการที่ 9 ขุนพล เกียงอุย
พิกัด 154,418
ระดับความยาก ★★★★★★

ป้อมปราการที่ 10 ขุนพล เตียวหุย
พิกัด 418,418
ระดับความยาก ★★★★★★

ป้อมปราการที่ 11 ขุนพล แฮหัวเอี๋ยน
พิกัด -418,154
ระดับความยาก ★★★★★★

ป้อมปราการที่ 12 ขุนพล สะโมโข
พิกัด 418,154
ระดับความยาก ★★★★★★

ป้อมปราการที่ 13 ขุนพล ลกซุน
พิกัด -418,-154
ระดับความยาก ★★★★★★

ป้อมปราการที่ 14 ขุนพล เทียเภา
พิกัด 418,-154
ระดับความยาก ★★★★★★

ป้อมปราการที่ 15 ขุนพล แฮหัวตุ้น
พิกัด -418,-418
ระดับความยาก ★★★★★★

ป้อมปราการที่ 16 ขุนพล ฮองตง
พิกัด -154,-418
ระดับความยาก ★★★★★★

ป้อมปราการที่ 17 ขุนพล อุยกาย
พิกัด 154,-418
ระดับความยาก ★★★★★★

ป้อมปราการที่ 18 ขุนพล เล่าเปียว
พิกัด 418,-418
ระดับความยาก ★★★★★★

http://www.sangokushi.in.th/