Tartaros : มหัศจรรย์กับการอัพเกรดไอเทม

1,108 views

….. ก้าวสู่ความเป็นเทพนั้นนอกจากจะหมั่นเก็บเลเวลและเสาะหาอาวุึธ ชุดเกราะ และเครื่องประดับเทพๆ ที่เหมาะสมกับเลเวลของท่านแล้ว การเสริมประสิทธิภาพไอเทมนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญ โดยใน Tartaros นั้นจะมีระบบเสริมประสิทธิภาพให้กับไอเทมด้วยกัน 2 แบบ ได้แก่การตีบวก และติดตั้งหินเสริมพลัง โดยส่วนแรกจะกล่าวถึงการตีบวกเพิ่มเลเวลให้กับอาวุธ

รูปแบบการอัพเกรด

….. การอัพเกรดอาวุธและเครื่องป้องกันในเกม Tartaros จะแทนระดับการอัพเกรดด้วย LV. ตัวอย่างเช่น อาวุธอัพเกรดระดับ 5  ชื่ออาวุธจะตามด้วย Lv.5 เป็นต้น สามารถอัพเกรดได้สูงสุดถึง 15 ระดับ ซึ่งจะปรากฏในข้อมูลของอาวุธและเครื่องป้องกัน

วิธีการอัพเกรด

….. สำหรับวิธีการอัพเกรดนั้น จะเป็น NPC รูปร้านค้า ที่ปรากฏตามเมืองต่างๆ มีวิธีการใช้บริการดังนี้

1. ผู้เล่นจะต้องหาร้านค้าที่มีชื่อว่า “ร้านตีเหล็ก” แล้วสนทนา

2. จากนั้นเลือกที่หัวข้อ “เลื่อนระดับไอเทม”

3. เมื่อเลือกแล้วจะปรากฏหน้าต่างสำหรับทำการอัพเกรดอาวุธและเครื่องป้องกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1)    ช่องใส่อาวุธและเครื่องป้องกัน ที่ต้องการอัพเกรด
(2)    แสดงแร่ที่ใช้ในการอัพเกรด จำแร่ที่ใช้/จำนวนแร่ที่มี
(3)    ไอเทมกันแตกที่ใช้ในการอัพเกรด จำนวนที่ใช้/จำนวนที่มี
(4)    อัพเกรดแบบไม่ใช้ไอเทมกันแตก
(5)    อัพเกรดแบบเพิ่มความปลอดภัยโดยใช้ไอเทมกันแตก

….. การอัพเกรดอาวุธและเครื่องป้องกันนั้น จะทำให้ค่าความสามารถของอาวุธและเครื่องป้องกันเพิ่มขึ้น โดยการอัพเกรดอาวุธและเครื่องป้องกัน จะต้องใช้แร่ตามเกรดของอาวุธและเครื่องป้องกัน รวมไปถึงไอเทมป้องกันความผิดพลาดในการอัพเกรด(ไอเทมกันแตก) ก็ต้องใช้ตามเกรดของอาวุธและเครื่องป้องกันเช่นกัน

– ในการอัพเกรดอาวุธมากกว่า Lv.5  หากอัพเกรดล้มเหลวมีความเสี่ยงที่จะทำให้อาวุธสูญหาย

– ส่วนเครื่องป้องกันหากอัพเกรดมากกว่า Lv.3 หากอัพเกรดล้มเหลวจะมีความเสี่ยงที่จะทำให้เครื่องป้องกันหาย

– สามารถใช้ไอเทมกันแตกป้องกันการสูญหายของอาวุธและเครื่องป้องกันได้ แต่ค่าการอัพเกรดลดลงตามรายละเอียดของไอเทมกันแตกที่ระบุไว้

แร่สำหรับอัพเกรด

….. สำหรับแร่ที่ใช้อัพเกรดนั้น จะแบ่งชนิดการอัพเกรดตามระดับของไอเทม มีอยู่ด้วยกัน 6 ระดับ ตั้งแต่ระดับ E ซึ่งเป็นระดับที่ใช้ตีบวกกับไอเทมระดับ E ด้วยกัน โดยแร่สำหรับอัพเกรดสามารถหาได้จากการทำภารกิจ หรือ การทำเควสต่างๆ

ไอเทมกันแต

….. ไอเทมกันแตกจะสามารถเรียกใช้ได้ ในการอัพเกรดอาวุธ Lv.5 ขึ้นไป และ เครื่องป้องกัน Lv.3 ขึ้นไป หากทำการอัพเกรดล้มเหลว อาวุธและเครื่องป้องกันจะไม่หายไป แต่ค่าการอัพเกรดลดลงตามรายละเอียดของไอเทมกันแตกที่ระบุไว้

….. ขอให้สนุกกับการตีบวกไอเทมนะครับ