Giga Slave : สกิลนายทหารทั่วไปที่ต้องศึกษา

1,340 views

….. นายทหารที่พร้อมรบได้นั้นไม่ได้มีแต่เพียงทักษะเฉพาะเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ควรจะเรียนรู้ทักษะทหารให้กับพลพลทหารในขั้นพื้นฐานเดียวกัน สำหรับการออกสมรภูมิโดยเฉพาะ นั่นคือ “สกิลทั่วไป” ที่จะเสริมสร้างประสิทธิภาพของตัวทหารให้สูงอีกขั้น ซึ่งสกิลทั่วไปแต่ละชนิดนั้นจะช่วยผู้เล่นได้ดีในการลงสมรภูมิแต่ละครั้ง ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากที่จะต้องเรียนรู้ สกิลทั่วไปนั้นก็มีด้วยกัน 2  แบบ นั่นคือ แบบใช้งานหรือ Active และแบบติดตัวหือ Passive

….. บางครั้งอาจเลือกสกิลทั่วไปซัก 1 – 2 สกิล สำหรับการใช้งานในสายที่ต้องการให้สุดโต่ง หรืออาจเรียนทั้งหมดเพื่อเลือกใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ก็สามารถทำได้ ตามความเหมาะสม ทีนี้ตั้งใจฟังให้ดีๆ นะว่ามีสกิลอะไรบ้าง

Active Skill

1. Dash


2.Detect Mine

3. Mine Cleaner

4. Heal


5. Repair


Passive Skill

1. Ladder Shoot


2. Endure


3. MP Regen


4. Capture