Sangokushi : ระบบทรัพยากรทั้ง 4 ชนิด

1,430 views

….. การสร้างเมืองจะต้องสร้างอาคารก่อน แต่การที่จะสร้างอาคาร 1 หลังได้จำเป็นต้องสรรหาวัสดุชนิดต่างๆ  ซึ่งวัสดุนั้นก็ต้องหามาจากทรัพยากรที่มีอยู่ในการสร้าง ซึ่งเกม Sangokushi นั้นจะมีทรัพยากรให้ด้วยกัน 4 ชนิด ได้แก่ อาหาร ไม้ หิน และเหล็ก ซึ่งทรัพยากรพวกนี้จะกำหนดการสร้างอาคาร และจำนวนทหารประเภทต่างๆ ซึ่งผู้เล่นสามารถสังเกตจำนวนทรัพยากรที่มีอยู่ได้จากด้านบน ซึ่งจะปรากฏเป็นลักษณะนี้

จำนวนทรัพยากรที่มีอยู่จะถูกแสดงในส่วนนี้

….. สำหรับวิธีเก็บเกี่ยวผลผลิตทรัพยากรชนิดต่างๆนั้นผู้เล่นจะต้องสร้างอาคารเก็บเกี่ยวผลผลิตชนิดต่างๆให้ถูกกับสถานที่ผลิตทรัพยากรที่อยู่ในเมืองของผู้เล่นเอง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก

1. อาหาร วิธีการเก็บผลผลิตนั้น ผู้เล่นจะต้องสร้างไร่นาในบริเวณไหนก็ได้ แต่จะได้ผลดียิ่งขึ้นหากสร้างบริเวณแหล่งธัญพืช

2. ไม้ วิธีการเก็บผลผลิตนั้น ผู้เล่นจะต้องสร้างโรงเลื่อยในบริเวณป่าเท่านั้น

3. หิน วิธีการเก็บผลผลิตนั้น ผู้เล่นจะต้องสร้างโรงโม่หิน ในบริเวณภูเขาหินเท่านั้น

4.เหล็ก วิธีการเก็บผลผลิตนั้น ผู้เล่นจะต้องสร้างโรงถลุงเหล็ก ในบริเวณเหมืองเหล็กเท่านั้น

….. นอกจากนี้ผู้เล่นสามารถอัพเกรดเลเวลเพื่อเพิ่มปริมาณการเก็บผลผลิตทรัพยากรให้สูงขึ้นได้ สามารถอัพเกรดสูงสุดถึงเลเวล 10 ต่อพื้นที่เก็บเกี่ยวผลลผลิต 1 แห่ง เมื่อสร้างเสร็จจะเป็นลักษณะนี้

….. นอกจากนี้ ผู้เล่นจะต้องสร้างโกดังเก็บของเพื่อขยายพื้นที่เก็บของเพื่อรองรับจำนวนทรัพยากรที่ได้รับ และสามารถสร้างหรืออัพเกรดอาคารในระดับที่สูงยิ่งขึ้น