Trickster : Refine Item เสริมความแรง เพิ่มความถึก

10,170 views

…….หลังจากก่อนหน้านี้ผมได้พาเพื่อนๆชาว Trickster ไปรู้จักกับวิธีการ Compound กันแล้ว ในวันนี้ผมจะพาไปรู้จักกับวิธีเพิ่มความสามารถให้กับไอเทมของเราอีกหนึ่งวิธี นั่นก็คือการ Refine Item หรือถ้าจะเรียกให้เข้าใจกันแบบง่ายๆนั่นก็คือการตีบวกนั่นเอง ไปดูกันดีกว่าว่าการตีบวกเกมนี้มีวิธีอย่างไร

Refine Item ได้ที่ไหน

เราสามารถ Refine Item ได้กับ NPC Blacksmith Marx ซึ่งอยู่ภายใน Paradise Shop  ซึ่งในอนาคต เราจะสามารถ Refine Item ได้ที่แผนที่อื่นๆอีกด้วย

ไอเทมที่ใช้สำหรับ Refine Item

ในการจะ Refine นั้นนอกจาก ไอเทมที่เราต้องการจะตีบวกแล้ว เรายังต้องใช้ไอเทมสำหรับ Refine อีกด้วย ซึ่งไอเทมนั้นจะแบ่งเป็นระดับต่างกันหลายระดับ ซึ่งการจะ Refine ต้องใช้ไอเทมตีบวกให้ตรงกับไอเทมของตัวเราด้วย  โดยไอเทมสำหรับตีบวกนั้นจะแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ

ประเภท แร่ ซึ่งใช้สำหรับ Refine ไอเทมประเภทโจมตีและป้องกันกายภาพ


ประเภท อัญมณี ซึ่งใช้สำหรับ Refine ไอเทมประเภทโจมตีและป้องกันทางด้านเวทมนต์

หาไอเทมสำหรับ Refine ทั้งสองประเภทได้จากไหน

ไอเทมทั้งสองชนิดหาได้จากการขุดภายในเหมือง ซึ่งในแพทปัจจุบัน มีทั้งสิ้นสองที่ ได้แก่ที่เมือง Paradise และที่เมือง Calalla ความแตกต่างของทั้งเหมืองอยู่ที่ระดับของไอเทมที่ดรอป แต่รูปแบบของภายในเหมืองจะเหมือนๆกับคือ แบ่งออกเป็น 2 โซน ได้แก่โซนที่หนึ่งจะขุดได้ไอเทมประเภทแร่ และโซนที่สองจะขุดได้ไอเทมประเภทอัญมณี

วิธี Refine Item


…….เมื่อเรามีครบทั้งไอเทมที่จะ Refine และแร่แล้ว ให้ไปหา NPC Blacksmith Marx หลอม (ซ่อมแซม) อาวุธ จากนั้นจะมีหน้าต่างสำหรับ การ Refine Item ขึ้นมา ให้เรานำไอเทมที่จะ Refine ใส่ในช่อง 1 ซึ่งเมื่อใส่แล้วก็จะมีรายละเอียดขึ้นมาว่า จะตองใช้แร่ชนิดใดในการ Refine และจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ และโอกาสที่จะ Refine สำเร็จอยู่ที่กี่เปอร์เซ็น โโดยเราจะสามารถเพิ่มโอกาส Refine สำเร็จได้โดยการใช้ไอเทมจาก MyShop ด้วย และที่แตกต่างจากเกมอื่นๆคือ เมื่อเรา Refine พลาดไอเทมจะไม่หายไป และไม่ลดลงด้วย หากเราต้องการในกลับมาใช้ต่อก็เพียงซื้อไอเทมสำหรับซ่อมแซมมาใช้ก็สามารถนำมาใช้ต่อได้ทันที