Giga Slave : ส่องความสามารถของค่าสเตตัสปืน

1,962 views

.

…. นอกจากค่าสเตตัสตัวละครที่จะกำหนดรูปแบบการเล่นให้เทพแล้ว สเตตัสปืนแ็เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่จะให้ผู้เล่นสัมผัสถึงประสิทธิภาพและความแตกต่างของการใช้งาน ซึ่งปืนแต่ละชนิดปืนแต่ละรุ่นจะมีระดับค่าสเตตัสที่แตกต่างกัน

….. ทีนี้มาดูกันว่า สเตตัสของปืนนั้นมีอะไรที่บ้างที่ผู้เล่นจะต้องรู้และตีความหมาย เพื่อการเลือกใช้ปืนได้อย่างเหมาะสม

ค่า Status ของปืน

ความแรง : คือความรุนแรงที่ได้รับ เมื่อโดนเป้าหมาย

ความถี่ : คือความเร็วในการยิงให้ต่อเนื่อง และบรรจุกระสุน

ระยะ : กระสุนวิ่งได้ไกลขึ้น

แม่นยำ : เพิ่มโอกาสที่จะโดนเป้าหมายในระยะหวังผล หรือโอกาสในการติดคริสติคัล

กระสุนเร็ว : ความเร็วในการวิ่งของกระสุนเมื่อยิง

วิ่งเร็ว : เมื่อถืิอแล้วจะมีผลต่อความเร็วในการวิ่งของตัวละคร

กระสุน/ตลับ : จำนวนกระสุนที่บรรจุ/กระสุนสำรอง

การเทียบค่าสเตตัสปืนเพื่อการซื้อขาย

….. ผู้เล่นสามารถเทียบค่าเสตตัสปืนในร้านค้าได้ โดยผู้เล่นสามารถตรวจค่าสเตตัสระหว่างปืนในร้านค้า กับปืนที่มีอยู่ โดยสังเกตได้จากดังนี้

ไอเทมที่ขึ้นว่าลงทะเบียน Quick Slot คือไอเทมที่ผู้เล่นใช้อยู่

….. นี่ยังเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น เพราะปืนแต่ละชนิดจะเน้นสเตตัสที่ไม่เหมือนกัน บางค่าก็น่าใช้ บางค่าก็ไม่จำเป็นมากนัก ซึ่งจะติดตามรายละเอียดให้ทราบกันในคราวต่อไป