War 2 : ถึงเวลาที่ต้องออกรบแล้ว (รบกับ NPC ภาค 1)

1,625 views

….. หัวใจสำคัญสำหรับเกม War 2 ก็คือ “การทำสงคราม” กับเมืองต่างๆ เพื่อนำทรัพยากรและชื่อเสียงกลับมา ซึ่งการออกทำสงครามจะมีด้วยกัน 2 แบบหลักๆ ได้แก่การทำสงครามกับเมืองของ NPC หรือ ทำสงครามกับผู้เล่นด้วยกัน

….. โดยในวันนี้จะเป็นเรื่องของการทำสงครามกับเมือง NPC โดยวัตถุประสงค์ของการทำสงคราม NPC นั้นเพื่อชิงทรัพยากรมาให้แก่เราหรือยึดพื้นที่เพื่ิอเพิ่มผลผลิต นอกจากนี้ยังได้ค่าชื่อเสียงและไอเทม และ NPC ติดตัวมาด้วย

วิธีการทำสงครามกับ NPC

….. ให้ผู้เล่นเข้าไปที่ “แผนที่” เพื่อดูพื้นที่ต่างๆ ในบริเวณเมืองของผู้เล่น

….. จากนั้นเมื่อต้องการเยี่ยมเยือนกับพื้นที่เป้าหมายนั้นสามารถวางเมาส์เพื่อดูเลเวลของเมือง ซึ่งมีความสำคัญในการที่ต้องการจะยึดครองพื้นที่ทรัพยากรนั้นๆ ยิ่งมีเลเวลสูงก็จะได้เพิ่มเปอร์เซ็นในการผลิตทรัพยากรมากขึ้น

….. แหล่งทรัพยากรที่สามารถเข้าเยี่ยมและทำสงครามได้

1. ที่ราบ จะได้พื้นที่สำหรับสร้างเมืองเพิ่ม

2. ทุ่งหญ้า จะได้เพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการผลิต”อาหาร”

3. ป่า จะได้เพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการผลิต”อาหาร”

4. ภูเขา จะได้เพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการผลิต”เหล็ก”

5. บึง จะได้เพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการผลิต”น้ำมัน”

6. เหมืองแร่ จะได้เพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการผลิต”เหล็กกล้า”

7. เมือง (Invader) จะได้ค่าชื่อเสียง และทอง

*** ผู้เล่นจะต้องดูรายละเอียดด้วยว่ามีใครเป็นเจ้าของ หากเข้าไปยึดแทนจะนำพาเรื่องยุ่งๆ ในภายหลังได้***

….. จากนั้นก็คลิก เพื่อเลือกวิธีการเยี่ยมเยือนต่างๆ ดังนี้

1. การสอดแนม

….. สำหรับการสอดแนมนั้น จะได้รับข้อมูลต่างๆ ซึ่งจะมีประโยชน์ในการวางแผนบุก ผู้เล่นใช้ทหาร “เครื่องบินสอดแนม” ในการสอดแนมเท่านั้น และเวลาการสอดแนมแต่ละครั้งจะต้องมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้คุมทัพด้วยทุกครั้ง

2. การปล้น

….. หากผู้เล่นเลือกการปล้น ผู้เล่นจะสามารถทำลายกองทัพของฝ่ายตรงข้ามส่วนหนึ่งเพื่อแย่งชิงทรัพยากรในพื้นที่นั้นๆ แต่ไม่ถึงกับเพิ่มเปอร์เซ็นในการผลิตทรัพยากร

3. ยึดครอง

….. รูปแบบการเยี่มยสุดท้ายคือการ “ทำสงคราม” ซึ่งผู้เล่นสามารถจัดทัพทำสงครามเพื่อยึดครองพื้นที่ที่ต้องการ เพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นในการเพิ่มผลผลิตทรัพยากร จับกุม NPC ที่พ่ายแพ้ และได้รับไอเทมบางชนิดเพื่อใช้ทำภารกิจอีกด้วย

***หัวใจของการทำสงครามเพื่อยึดครองคือ เวลาที่เดินทาง ซึ่งแบบสอดแนม จะใช้เวลาในการเดินทางน้อยที่สุด และยึดครองจะใช้เวลาเดินทางนานที่สุึดตามลำดับ นอกจากนี้ปริมาณของทหารแบบต่างๆ ก็จะมีผลต่อการใช้น้ำมันและเวลาในการเดินทางมากขึ้นตามลำดับ***

.…. เมื่อรบแต่ละครั้งเสร็จสิ้น ก็จะมีรายงานขึ้นมาที่ “ข่าวกรอง” ให้ผู้เล่นสามารถตรวจสอบผลได้ นอกจากนี้ ทหารที่ได้รับบาดเจ็บและเสียหายก็สามารถซ่อมแซมได้ที่  “สำนักงานใหญ่” ซึ่งมีทั้งสามารถซ่อมแซมได้ทั้งคุกกี้ (เพชร) และทอง โดยแบบทองจะสามารถซ่อมแซมได้เพียงบางส่วนเท่านั้น

….. เอาล่ะ หลังจากได้เล่าระบบรวมๆ เกี่ยวกับทำสงครามกับ NPC แล้ว ในตอนหน้าจะเป็นวิธีการเยี่ยมเยือนพื้นที่ของ NPC แบบละเอียดกัน ซึ่งจะเริ่มจากการสอดแนมก่อนเป็นลำดับแรก สำหรับวันนี้ ไปพักดื่มกาแฟได้…