IL Soulbringer : เสริมออฟชั่นกับ Enchant Jewel

2,109 views

……….สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาดูวิธีการเสริมออฟให้ ไอเทมกันครับ กันครับ ในเกม IL การที่จะเสริมออฟชั่นให้ไอเทมนั้นเราจะใช้  Enchant Jewel ในการเสริมออฟชั่นครับ ส่วนจะหาได้จากไหนั้นเรามาดูกันเลยครับ

….

Enchant Jewel นั้นจะขายที่ NPC Nesh ครับ

แต่ Enchant Jewel ที่ซื้อมานั้นจะเป็น Enchant Jewel เปล่าๆ

เราต้องนำ Enchant Jewel ไปเก็บ Etherก่อนนะครับโดยจะเก็บ Ether สุงสุดได้ 5 ชินด

เมื่อเก็บจนครบ 100% แล้วจะำได้รับ Enchant Jewel มา

Enchant Jewel ที่ได้จะขึ้นอยู่กับ Ether ที่เราดูดมา หากดูดมาหลายชนิดเกินไป อาจจะล้มเหลวได้

หากสำเร็จ จะได้ Enchant Jewel แบบนี้

..

โดย ไอเทมที่น้ำมาเสริมออฟชั่น จะต้องมี ช่องใส่ออฟ แบบนี้

จากนั้นคุยกับ Nesh แล้วเลือก  Reinforce Equipment เพื่อทำการเสริมออฟ

การเสริมออฟ มีโอกาสล้มเหลว หากล้มเหลว ไอเทมจะยังอยู่ แต่ Enchant Jewel จะหายไป

เมื่อเสริมออฟสำเร็จแล้ว ไอเทมที่เสริมออฟจะไม่สามารถนำมาเสริมออฟได้อีก

..

เป็นอันเสร็จ ^^

..

ไอเทมบางชนิดสามารถสริมได้หลายครั้งนะครับขึ้นอยู่กับจำนวนช่อง เสริมออฟชั่นของ ไอเทมนั้นๆ