ภารกิจทั้ง 6 ประเภทของเกม Golden Land

868 views

สวัสดีค่ะ เพื่อนๆ ชาวคอมพ์เกมเมอร์ ใครที่กำลังจับต้องเกมใหม่ของ enmo เกม Golden Land วันนี้ทางทีมงานได้มีเทคนิคดีๆ มาตุนเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆ ไว้ก่อนการเดินทางเข้าสู่ดินแดน Golden Land กัน ซึ่งในครั้งนี้เรามาศึกษาเรื่องภารกิจเกม Golden Land กันว่าจะแจ่มขนาดไหน

ตามลำดับ คือ หากภารกิจของเลเวลก่อนหน้ายังไม่เสร็จสิ้น จะไม่สามารถทำภารกิจใหม่ได้ สิ่งตอบแทนที่ได้รับจากภารกิจประเภทนี้ ได้แก่ ค่าประสบการณ์และค่าชื่อเสียงของลอร์ด โกลด์ และกล่องสุ่มไอเทม


2. ภารกิจประจำวัน เป็นภารกิจที่สามารถรับจาก NPC ได้วันละครั้ง โดยระบบจะทำการสุ่มภารกิจให้ทำ 5 ภารกิจ โดยจะมีทั้งภารกิจตามหา NPC และภารกิจหาไอเทม หากมีภารกิจใดที่ยังไม่เสร็จสิ้น ระบบจะเพิ่มเติมภารกิจในวันถัดไปให้รับได้ไม่เกิน 5 ภารกิจเท่านั้น สิ่งตอบแทนที่ได้รับจากภารกิจประเภทนี้ ได้แก่ ค่าประสบการณ์ของลอร์ด โกลด์ และกล่องสุ่มไอเทม

3. ภารกิจพันธมิตร เป็นภารกิจที่ได้รับหลังจากที่เข้าร่วมพันธมิตร ภารกิจประเภทนี้นอกจากจะรับได้จาก NPC ภายในเมืองแล้ว ยังสามารถเพิ่มขึ้นได้ เมื่อหัวหน้าของพันธมิตรได้กำหนดภารกิจเพิ่ม ซึ่งจำนวนภารกิจที่ได้รับจากหัวหน้าพันธมิตรจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับตำแหน่งของผู้เล่นในพันธมิตร และจำนวนเงินทุนของพันธมิตรเป็นหลัก สิ่งตอบแทนที่ได้รับจากภารกิจประเภทนี้ได้แก่ ค่าประสบการณ์ของลอร์ด ค่าชื่อเสียงของพันธมิตร และโกลด์

4. ภารกิจ event เป็นภารกิจที่เน้นการหาไอเทม เพื่อนำมาแลกกับ NPC เป็นหลัก มักจะเป็นภารกิจที่ให้หาไอเทมจากการต่อสู้กับ NPC บน World map เมื่อหาสิ่งของที่ต้องการได้ครบ จะสามารถนำมาแลกสิ่งของตอบแทนได้ โดยจะเป็นกล่องสุ่มอุปกรณ์สวมใส่ต่างๆ หรือไอเทมเฉพาะของกิจกรรมนั้นๆ

5. ภารกิจการสร้าง เป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและพัฒนาเมือง เมื่อสร้างสิ่งก่อสร้างได้ถึงระดับเงื่อนไขที่กำหนดจะได้รับสิ่งตอบแทน โดยจากภารกิจนี้จะให้สิ่งตอบแทนเป็นโกลด์ และทรัพยากรต่างๆ

6. ภารกิจ Hero เป็นภารกิจที่เพิ่มโอกาสในการเพิ่มเลเวลให้กับ Hero ที่เราต้องการ โดยเกมจะสุ่มกองกำลังข้าศึกมาให้ผู้เล่นเลือกเข้าต่อสู้ ด้วย Hero และกองทหาร ที่ผู้เล่นจะได้จัดเตรียมไว้ โดยหลังจากการต่อสู้แล้วไม่ว่าจะแพ้หรือชนะ Hero คนนั้นก็จะได้รับค่าประสบการณ์ แต่หากชนะผู้เล่นก็จะได้รับรางวัลโดยการสุ่มไอเทมประเภทสวมใส่ โดยระดับของไอเทม จะขึ้นอยู่กับระดับความยากของกองกำลังข้าศึกที่ผู้เล่นได้ทำการปะทะด้วย