Trickster Big Wave ! รู้ลึกรู้จริงกับเส้นทางสู่คลาส 3!

5,854 views

ก้าวเข้าสู่การเป็น Trickster ไปอีกขั้น กับการพัฒนาตัวละครเป็นคลาส 3 แต่การเปลี่ยนอาชีพเป็นคลาส 3 จะมีความแตกต่างจากในเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ ซึ่งทีมงานจะนำมาเปิดเผยให้ทราบค่ะ

รายละเอียดคลาส 3

สำหรับคลาส 3 นั้น จะถูกแบ่งเป็นสองสาย คือ สาย Pure และสายผสม โดยสาย Pure จะเป็นการพัฒนาตัวละครในจุดเด่นของตัวละครนั้นๆ โดยตรง ส่วนสายผสม จะสามารถใช้ skill ของตัวละครคลาส 2 ในสายเดียวกันได้ เช่น Bunny จะสามารถใช้ skill ของ warrior (Buffalo คลาส 2) ได้ เป็นต้น

Bunny


Buffalo


Sheep


Dragon


Fox


Lion


Cat


Raccoon


ขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพคลาส 3

เงื่อนไข : ตัวละครคลาส 2 Level 130 TM 120

รับเควสแรกที่ NPC Door of Tribulation ใน Garden of  Skill Master เมือง Megalopolis


Door of Tribulation

ส่งไอเทม Ticket of the Valiant 1 อัน และ เช็ค 1 ล้านเกลเดอร์ 3 ใบ จะผ่านเควสและเข้าประตูได้

Ticket of the Valiant ดรอปจาก Clurican (Lv. 240) ใน Caballa Relics Dungeon ชั้น 4

เช็ค 1 ล้านเกลเดอร์ ซื้อได้จาก Andrew ใน Bank ณ เมือง Megalopolis หรือในเมือง Azteca

หลังจากนั้นเข้าไปคุยกับ ผู้ส่งสาร ของสายอาชีพที่ตนจะเลือก ผู้ส่งสารจะบอกคำใบ้ ที่จะนำทางผู้เล่นไปหา NPC สำหรับขั้นตอนต่อไป


ผู้ส่งสาร

NPC ที่ผู้ส่งสารให้ไปหาคือ NPC ที่เปลี่ยนอาชีพคลาส 2 ให้เรานั่นเอง โดยจะกระจายกันอยู่ทั่วเกาะ Caballa ผู้เล่นต้องอ่านคำใบ้ และตามหา NPC ของคลาสตนเองให้เจอ

NPC จะบอกใบ้และมอบเควสให้เราตามหา “อัญมณีประจำคลาส” ซึ่งแต่ละคลาสจะแตกต่างกัน และ Sacred Water อีก 1 อัน

อัญมณีประจำคลาส

Red Ruby อัญมณีของคลาส Champion หาได้จากมอนสเตอร์ใน Mermaid Dungeon

Special Jade อัญมณีของคลาส  Duelist หาได้จากมอนสเตอร์ใน Nora Sewer

Blue Turquoise อัญมณีของคลาส Gladiator หาได้จากมอนสเตอร์ใน Seabed Field

Onyx อัญมณีของคลาส Mercenary หาได้จากมอนสเตอร์ใน Mermaid Dungeon

Pure Sapphire อัญมณีของคลาส Soul Master หาได้จากมอนสเตอร์ใน Seabed Field

Amber อัญมณีของคลาส Witch หาได้จากมอนสเตอร์ใน Rose Field

Alexandrite อัญมณีของคลาส Dark Lord ขุดได้จากเหมืองใน Caballa Relics

Shiny Diamond อัญมณีของคลาส Priest หาได้จากมอนสเตอร์ใน Rose Field

Green Emerald อัญมณีของคลาส Wizard หาได้จากมอนสเตอร์ใน Seabed Field

Peridot อัญมณีของคลาส Thief Master หาได้จากมอนสเตอร์ใน Seabed Field

Silver Aquamarine อัญมณีของคลาส Hunter Lord หาได้จากมอนสเตอร์ใน Mermaid Palace Field

Water Agate อัญมณีของคลาส Scientist หาได้จากมอนสเตอร์ใน Mermaid Palace Field

Sky Topaz อัญมณีของคลาส Cyber Hunter หาได้จากมอนสเตอร์ใน Rose Field

Rodonite อัญมณีของคลาส Primadonna หาได้จากมอนสเตอร์ใน Rose Field

Dusk Amethyst อัญมณีของคลาส Diva หาได้จากมอนสเตอร์ใน Mermaid Palace Field

Blue Lapis Lazuli อัญมณีของคลาส Gambler หาได้จากมอนสเตอร์ใน Mermaid Dungeon

White Opal อัญมณีของคลาส Duke หาได้จากมอนสเตอร์ใน Rose Field

Sacred Water ขุดได้จากเหมืองใน Caballa Relics

เมื่อส่งเควสแล้วเราจะได้ Sealed Guardian ประจำคลาส แล้ว NPC จะให้เราไปหา Happisto Stallone เพื่อสร้าง Compass Frame โดยเขาจะอยู่ที่ Northwest Forest

Happisto Stallone

Happisto Stallone จะให้หาไอเทม 4 อย่างคือ Brass,Glass Piece,Magnetite และ Magic Powder โดยเราจะต้องส่งเควสทั้งสิ้น 3 ครั้งจึงจะได้ Compass Frame

Brass หาได้จาก Brass Knight (Lv.186)

Glass Piece หาได้จาก Bone Warrior (Lv.225)

Magnetite หาได้จาก Iron Knight (Lv.184)

Magic Powder หาได้จาก Bone Magician (Lv.231)

*มอนสเตอร์เหล่านี้เป็น Monster ในปราสาท Vamp Dungeon

เมื่อได้ Compass Frame มาแล้วให้กลับไปหา NPC ประจำคลาสเพื่อผ่านเควส เมื่อส่งเควสแล้วจะถูกส่งเข้าไปยัง Room of Tribulation และต่อสู้กับผู้พิทักษ์ทั้ง 16 ห้อง เมื่อผ่านหมดแล้วให้กลับมาส่งเควสกับ NPC ประจำคลาส แล้วเราจะได้ Needleless Compass มา

ถึงตรงนี้เราสามารถกลับไปยัง Door of Tribulation พูดคุยกับผู้ส่งสาร เพื่อขอเปลี่ยนเป็นคลาส 3 ได้ โดยจะต้องมีไอเทมติดตัวดังนี้

Needleless Compass ได้โดยผ่านเควสจาก NPC ประจำคลาส

Sealed Guardian ได้โดยผ่านเควสจาก NPC ประจำคลาส

Harkon หาได้จากการขุดในเหมือง Caballa Relics

(เฉพาะการเปลี่ยนเป็น Dark Lord จะใช้ Adamantite แทน Harkon ในการส่งเควส โดยสามารถหาได้จากการขุดในเหมือง Caballa Relics เช่นกัน)

หลังจากผ่านช่วงเวลาแห่งการทดสอบอันยาวนาน ในที่สุดเราก็เป็นคลาส 3 แล้ว หนทางแห่งการเป็น Trickster อยู่อีกไม่ไกลแล้วค่ะ!