Trickster : เควสท์ Caballa V รับสัตว์เลี้ยงจากนอกโลก

5,917 views

…….วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆชาว Trickster ไปทำเควสท์ Caballa V กัน ซึ่งรางวัลที่ได้รับจากเควสท์นี้ นอกจาก EXP แล้วเรายังได้ Pets มาให้ใช้อีกด้วย ซึ่ง Pets ตัวนี้ สเตตัสนั้นมีประโยชน์กับทุกตัวละครจริงๆ และถือเป็น Pets ที่ดีที่สุดภายในเกม (ไม่นับจาก My Shop ) อีกด้วย ส่วนเควสท์นี้จะมีวิธีทำอย่างไรบ้าง ยากง่ายแค่ไหนไปดูกันเลยครับ

…….เริ่มแรกให้ไปยังแผนที่ Caballa Town Azteca บนโบราณสถานด้านซ้ายมือ หรือ ดูได้จากแผนที่ด้านบนนี้ โดยเมื่อขึ้นไปด้านบนจะ พบ NPC Genius Cochma และ Dr.Cat ที่นอนเรียงกันอยู่อีก 4 ตัว โดยให้เราขึ้นไปคุยกับ Cochma ก่อน โดยเขาจะขอให้เราหาไอเทม มาให้เขา 4 อย่างดังนี้ 1. Steel Punch 2. Steel Heart 3.  Steel Body 4. Laser Eyes

จากนั้นให้เราคุยกับ Dr.Cat ทั้ง 4 ตัว โดยแต่ละตัวจะมีเควสท์ ให้เราทำ ตัวละ 1 เควสท์ ดังนี้

…….เควสท์แรกจะให้เราหาไอเทม มาให้เขาดังนี้ Flying Weight จำนวน 3 ชิ้น Lapis Penna จำนวน 2 ชิ้น โดยเควสท์นี้มีทั้งหมด 5 รอบด้วยกัน เราจึงต้องหา Flying Weight 15 ชิ้น และ Lapis Penna 10 ชิ้น เมื่อทำเควสท์ เมื่อครบ 5 รอบแล้ว เราจะได้รับ Steel Punch มาเป็นรางวัลด้วย

…….เควสท์ต่อมาจะให้เราหาไอเทม Eyes of the Sun 3 ชิ้น และ Selinolite 2 ชิ้น โดยเควสท์นี้มีทั้งหมด 5 รอบด้วยกัน เมื่อทำเควสท์ เมื่อครบ 5 รอบแล้ว เราจะได้รับ Laser Eyes มาเป็นรางวัลด้วย

…….เควสท์ที่สามจะให้เราหาไอเทม Ancient Jar 3 ชิ้น และ Malachite 2 ชิ้น โดยเควสท์นี้มีทั้งหมด 5 รอบด้วยกัน เมื่อทำเควสท์ เมื่อครบ 5 รอบแล้ว เราจะได้รับ Steel Body มาเป็นรางวัลด้วย

.…...เควสท์ของ Dr.Cat เควสท์สุดท้ายจะให้เราหาไอเทม Ancient Dice 3 ชิ้น และ Tortoise Shell 2 ชิ้น โดยเควสท์นี้มีทั้งหมด 5 รอบด้วยกัน เมื่อทำเควสท์ เมื่อครบ 5 รอบแล้ว เราจะได้รับ Steel Heart มาเป็นรางวัลด้วย
…….การหาไอเทมเควสท์ทั้งหมดนั้น สามารถไปหาพร้อมๆกันได้เลย เพราะไอเทมเควสท์ทุกชิ้นหาได้จากภายใน Caballa Relics Dungeons นั่นเอง โดยไอเทมแต่ละชิ้นหาได้ดังนี้

มอนเตอร์ Chibcha ภายใน Caballa Relics Dungeons ชั้นที่ 1 และ 2 ดรอปไอเทม Ancient Jar

มอนเตอร์ Lima ภายใน Caballa Relics Dungeons ชั้นที่ 1 และ 2 ดรอปไอเทม  Eyes of the Sun และไอเทม  Flying Weight

มอนเตอร์ Naranjo ภายใน Caballa Relics Dungeons ชั้นที่ 3 และ 4 ดรอปไอเทม Ancient Dice

ส่วนไอเทมอีกสี่ชนิดที่เหลือหาได้จากการขุดภายใน Caballa Relics Dungeons ทุกชั้น (แนะนำว่าขุดที่ชั้น 1 จะปลอดภัยที่สุดเพราะไม่มีมอนเตอร์โจมตีก่อนมากวนขณะขุด)

…….จากนั้นเมื่อเราทำเควสท์กับ Dr.Cat ครบและได้รับไอเทม  Steel Punch, Steel Heart, Steel Body และ Laser Eyes แล้วให้เราไปคุยกับ Genius Cochma อีกครั้งเพื่อจบเควสท์ เพียงเท่านี้เราก็จะได้รับ Pets Megalo UFO มาใช้กันแล้ว โดย Megalo UFO มีสเตตัสดังนี้ AC 4 DA 4 LK 4 HP 300 HP Recovery 3 เท่า และ MP Recovery 2 เท่า