Golden Land

3,405 views


ชื่อเกม : Golden Land Onlinr
ประเภทของเกม : RTS + RPG
ผู้พัฒนา : Giant
ผู้ให้บริการในไทย : ENMO Co.,Ltd.
เปิดให้บริการในไทย : วันที่  13 พฤษภาคม 2554
Official Website : www.gd.in.th

….. หลุดจากประสบการณ์การเล่นเกม RTS บนเว็บรูปแบบเดิม กับเกมออนไลน์รูปแบบใหม่สุดยิ่งใหญ่ “Golden Land” เกมออนไลน์แนว Web Base รูปแบบการผสมผสานระหว่าง RTS + RPG ในดินแดนยุโรปยุคกลาง “The Middle Ages” ที่ผู้เล่นจะสวมบทบาทเป็นเจ้าของเมืองที่จะสร้างเมืองให้เจริญรุ่งเรืองและแข็งแกร่ง ด้วยวิธีการบริหารในรูปแบบต่างๆจากสมาพันธ์ที่ผู้เล่นเลือกมาจากทั้ง 3 สมาพันธ์ที่จะทำให้รูปแบบการเล่นมีความแตกต่างกัน เช่น สมาพันธ์ไนท์ เทมพลาร์ ที่โดดเด่นในการสร้างกองทัพทหาร หรือสมาพันธ์ไรน์ แซมเบอร์ที่โดดเด่นในการเพิ่มผลผลิตทรัพยากร จึงสามารถสร้างและอัพเกรดสิ่งก่อสร้างในระดับสูงอย่างรวดเร็วและค้าขายให้กับผู้เล่นเพื่อสร้างความร่ำรวยได้ นอกจากนี้ในช่วงที่ผู้เล่นกำลังสร้างหรืออัพเกรดสิ่งก็สร้าง ก็สามารถทำเควสท์เพื่อรับรางวัลต่างๆ ได้ตลอดเวลา

….. นอกจากนี้ผู้เล่นจะได้รับตัวละคร ซึ่งเป็น Avatar ของตัวเองที่สามารถสวมใส่เครื่องแต่งกายและอาวุธเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกองทัพและใช้ไปทำเควสท์ได้อีกด้วย เสมือนผู้เล่นได้สัมผัสความเป็น RPG ที่ได้มีตัวละครเป็นของตัวเองและ สัมผัส้านเมืองและการทำสงครามอย่างสมจริงแบบ RTS พร้อมๆ กันได้อีกด้วย