Trickster : เควสท์ Episode 1 Chapter 3 บทสรุปของ Episode 1

29,396 views

…….วันนี้ผมจะขอพาเพื่อนๆชาว Trickster ไปทำเควสท์ Episode 1 Chapter 3 ซึ่งถือเป็นเควสท์ชุดสุดท้ายของเควสท์ประเภท Episode ที่สามารถทำได้ในขณะนี้ ซึ่งเควสท์นี้นอกจากจะได้รับค่าประสบการณ์จำนวนมากแล้ว เรายังได้รับเครื่องประดับเลเวล 50 ที่สามารถ Compound เพิ่ม AC และ MA ที่จะสามารถใส่พร้อมเครื่องประดับประจำอาชีพได้ด้วย ส่วนเควสท์นี้มีวิธีทำอย่างไรมาดูกันเลยครับ


…….เควสท์แรกนั้นให้เราไปยังแผนที่ Gate of Oops Wharf แล้วคุยกับ NPC Tango ซึ่งเป็นแมวสีส้ม แล้วเข้าจะให้เราหาไอเทม Harkon Necklace จำนวน 3 ชิ้น มาให้เขา ไอเทมชิ้นนี้จะหาได้จากการสุ่มเปิด Hakon Keepsake ซึ่งไอเทมชิ้นนี้หาได้จากมอนเตอร์ Cone Stone รวมถึงการขุดในแผนที่ Path to Mermaid Palace 1 และ 2  โดย Hakon Keepsake นั้นจะสุ่มไอเทมปะเภทอัญมณีหลายอย่าง ซึ่งมีบางชิ้นใช้ทำเควสท์อื่นๆต่อจากนี้ด้วย ซึ่งหากเปิดได้ไอเทม Harkon Ornament และไอเทม  Harkon Shard ให้เก็บเอาไว้ทำเควสท์ต่อไป เพราะโอกาสสุ่มได้จะค่อนข้่างจะน้อย เมื่อได้ไอเทม  Harkon Necklace ครบ นำมาส่งให้ Tango แล้วจะได้รับค่าประสบการณ์เป็นรางวัลพร้อมไอเทม  Silk Handkerchief, 3x Volcano Water ซึ่งใช้ในการทำเควสท์ที่เหลือด้วย

…….เควสท์ต่อมาให้เราไปยังแผนที่ Path to Mermaid Palace 1 พบกับ NPC Explorer Reina ซึ่จจะยืนอยู่ใกล้กับจุดวาร์ปด้านบนของแผนที่ โดยเธอจะให้เรานำไอเทม Power Plan Battery จำนวน 5 ชิ้นมาให้ โดยไอเทมชิ้นนี้หาได้จากการดรอปของ Pirate Boxer B ซึ่งอยู่ในแผนที่ Path to Mermaid Palace 2 เมื่อเราได้มาครบแล้วให้นำมาส่งให้กับ Explorer Reina เพื่อจบเควสท์ แล้วจะได้รับรางวัลเป็นค่าประสบการณ์ พร้อมทั้งเควสท์ใหม่ให้เราทำต่อเนื่องกันด้วย


…….เควสท์ต่อมา Explorer Reina จะให้เราหาไอเทม Harkon Ornament จำนวน 3 ชิ้นมาให้เธอ ซึ่งไอเทมชิ้นนี้หาได้จากการสุ่มเปิด Hakon Keepsake เช่นเดียวกับ Harkon Necklace ในเควสท์แรกนั่นเอง เมื่อเรานำไอเทมกลับมาส่งให้ Explorer Reinaจะได้รับรางเวัลเป็นค่าประสบการณ์ และไอเทม Special Polisher ซึ่งจะใช้ในเควสท์ต่อไป


…….เควสท์ต่อมาให้เราไปยังแผนที่ Path to Mermaid Palace 2 แล้วไปหา NPC Fairy Nono โดยเควสท์นี้เธอจะให้เรานำไอเทม Silk Handkerchief , Volcano Water และ Special Polisher มาให้ ซึ่งไอเทมทั้งหมดเราจะได้มาจากเควสท์ก่อนหน้านี้ทั้งหมดแล้ว จากนั้นเมื่อเราคุยกับเธออีกครั้งจะได้รับค่าประสบการณ์ และ Nono’s Note ซึ่งเป็นไอเทมสำหรับทำเควสท์สุดท้ายเป็นรางวัล

…….เควสท์สุดท้ายนี้ Fairy Nono จะให้เรานำไอเทม Nono’s Note และ Transparent Medicine มาให้เธอ โดย Nono’s Note เราจะได้รับจากการจบเควสท์ก่อนหน้านี้มาแล้ว ส่วนไอเทมอีกชิ้นคือ Transparent Medicine นั้นเราจะได้รับจากการหลอมสร้างกับ NPC Compounder Paul ในแผนที่ Oops Wharf  โดยไอเทมที่ใช้สำหรับการหลอมนั้นจะมี Harkon Shard หาได้จากการสุ่มเปิด Hakon Keepsake จำนวน 1 ชิ้น Extra Pod หาได้จากการดรอปของมอนเตอรฺ์ Super Golden Mole จำนวน 2 ชิ้น และ Liquor Fairy หาได้จากการขุดที่แผนที่ Path to Mermaid Palace 1 และ 2 จำนวน 1 ชิ้น  ซึ่งในการหลอมนั้นมีโอกาสล้มเหลวด้วยจึงควรหาไอเทมไว้มากกว่า 1 ชุด จากนั้นให้เรานำไอเทมกลับไปส่งให้ Fairy Nono จะเป็นการจบเควสท์ Episode 1 ทั้งหมด แล้วเราจะได้รับรางวัลเป็นค่าประสบการณ์ และไอเทม Nono Ring เครื่องประดับเลเวล 50 ที่มีค่าสเตัส AC8 MA5 LK 5 และสามารถ Compound AC MA และ LK ซึ่งเหมาะกับสิงโตและสายเวทย์ทั้งแกะและมังกร