การสอดแนม Archive

การสอดแนม คืออีกรูปแบบหนึ่งของการเยี่ยมเมืองหรือพื้นทีี่ที่ต้องการทราบข้อมูลเพื่อใช้การรบแบบเชิงรุกหรือแก้แค้น

WAR 2 : แอบส่องพื้นที่เพื่อนบ้านเพื่อดูชั้นเชิง

การสอดแนม คืออีกรูปแบบหนึ่งของการเยี่ยมเมืองหรือพื้นทีี่ที่ต้องการทราบข้อมูลเพื่อใช้การรบแบบเชิงรุกหรือแก้แค้น