การ์ดขุมพล Archive

สำหรับขุมพลที่ผู้เล่นจะต้องใช้งานเพื่อบริหารบ้านเมืองหรือออกรบในแนวหน้านั้น จะมาในรูปแบบของการ์ดขุมพล

Sangokushi : ข้อมูลการ์ดขุมพล ของผู้เริ่มต้น

สำหรับขุมพลที่ผู้เล่นจะต้องใช้งานเพื่อบริหารบ้านเมืองหรือออกรบในแนวหน้านั้น จะมาในรูปแบบของการ์ดขุมพล