ปราโมทย์ สุดจิตพร Archive

จับเข่าพูดคุยเรื่องโลกของอุตสาหกรรมเกมให้ได้ทราบกัน รวมถึงการบริหารเกมภายใต้เอเชียซอฟท์ในปัจจุบันด้วย

Money Talk Weekly จับเข่า Asiasoft แชร์โลกอุตสาหกรรมเกม

จับเข่าพูดคุยเรื่องโลกของอุตสาหกรรมเกมให้ได้ทราบกัน รวมถึงการบริหารเกมภายใต้เอเชียซอฟท์ในปัจจุบันด้วย

ตอกย้ำความแรง มันส์ิกันอย่างต่อเนื้องเกมแนว Causual 2 เกมเด็ด ที่จะนำมาให้เหล่าเกมเมอร์ได้ลองสัมผัสในปีั 2011

Asiasoft ตอกย้ำความแรงเผยเกม Causual 2 เกมมาแน่ ปี 2011

ตอกย้ำความแรง มันส์ิกันอย่างต่อเนื้องเกมแนว Causual 2 เกมเด็ด ที่จะนำมาให้เหล่าเกมเมอร์ได้ลองสัมผัสในปีั 2011