วิธีการเคลียร์โหมด Archive

ตัวอย่างเทคนิคการเคลียร์ Challenge "Amped Shorin" ที่ใช้ได้ทั้งเพิ่งเล่นโหมดนี้ใหม่ๆ ยันเล่นล่าอันดับใช้งานได้จริง

Getamped : เคล็ด(ไม่)ลับ กับวิธีผ่านด่าน Amped Shorin

ตัวอย่างเทคนิคการเคลียร์ Challenge “Amped Shorin” ที่ใช้ได้ทั้งเพิ่งเล่นโหมดนี้ใหม่ๆ ยันเล่นล่าอันดับใช้งานได้จริง