สิ่งก่อสร้าง Archive

สำหรับคนที่อยากเตรียมความพร้อมในการเล่น สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับคำสั่งต่างๆ ได้จากในนี้เลย

Indomitus : เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างที่มีผลในการพัฒนาเมือง

สำหรับคนที่อยากเตรียมความพร้อมในการเล่น สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับคำสั่งต่างๆ ได้จากในนี้เลย

มาดูกันว่าทำอย่างไรที่จะได้ทั้งค่าประสบการณ์และเงินที่มากขึ้น โดยผู้เล่นจะต้องมีสิ่งก่อสร้างการบริการทั้งหลายเหล่านี้

Airport : ความวุ่นวายในสนามบิน (ภาคนอกสนาม)

มาดูกันว่าทำอย่างไรที่จะได้ทั้งค่าประสบการณ์และเงินที่มากขึ้น โดยผู้เล่นจะต้องมีสิ่งก่อสร้างการบริการทั้งหลายเหล่านี้

มารู้จักอาคารแต่ละชนิดพร้อมหน้าที่และคุณสมบัติต่างๆ ที่จะเสริมประสิทธิภาพการเล่นได้ และนำพาไปสู่นครที่สมบูรณ์แบบ

Sangokushi : รู้จักอาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆ เพื่อการสร้างเมืองที่ยั่งยืน

มารู้จักอาคารแต่ละชนิดพร้อมหน้าที่และคุณสมบัติต่างๆ ที่จะเสริมประสิทธิภาพการเล่นได้ และนำพาไปสู่นครที่สมบูรณ์แบบ