ฮาเร็ม Archive

เซิร์ฟเวอร์ใหม่ล่าสุด ที่กำลังจะเปิดให้บริการในวันที่ 16 ส.ค. คือ เซิร์ฟเวอร์ ฮาเร็ม สำหรับผู้เล่นที่ร่วมเล่นในเซิร์ฟใหม่จะได้รับสิทธิพิเศษด้วย

Bubble Ninja : ฉลอง ก้าวสู่ 1 ล้าน 5 แสนไอดี ประกาศเปิดเซิร์ฟใหม่ “ฮาเร็ม”

เซิร์ฟเวอร์ใหม่ล่าสุด ที่กำลังจะเปิดให้บริการในวันที่ 16 ส.ค. คือ เซิร์ฟเวอร์ ฮาเร็ม สำหรับผู้เล่นที่ร่วมเล่นในเซิร์ฟใหม่จะได้รับสิทธิพิเศษด้วย