ไอเทมยา Archive

ตัวละครใน Bubble Ninja สามารถกินยาจำพวก HP และ SP ได้เองอัตโนมัติ ไม่ต้องไปกดให้เมื่อมือ หรือ เปลืองพื้นที่

Bubble Ninja : ไอเทมยาของดีที่ขาดไม่ได้

ตัวละครใน Bubble Ninja สามารถกินยาจำพวก HP และ SP ได้เองอัตโนมัติ ไม่ต้องไปกดให้เมื่อมือ หรือ เปลืองพื้นที่