Cinamatic Horror Archive

เกมคอนโซลสุดหลอนที่จะทำให้เราตื่นเต้นไปทุกวินาที และต้องมีชีวิตรอดให้ถึงเช้าให้ได้

[Review] Until Dawn คืนรุ่งสางแห่งความสยอง

เกมคอนโซลสุดหลอนที่จะทำให้เราตื่นเต้นไปทุกวินาที และต้องมีชีวิตรอดให้ถึงเช้าให้ได้