google docs Archive

 มาแล้ว !!! Google Docs ครับเพื่อนๆที่ทำงานออฟฟิตหรือทำงานที่ต้องอยู่กับคอมพิวเตอร์นานๆ

Google Docs มาแล้วลงใน Android ใช้งานสบายสไตล์ Google

มาแล้ว !!! Google Docs ครับเพื่อนๆที่ทำงานออฟฟิตหรือทำงานที่ต้องอยู่กับคอมพิวเตอร์นานๆ

Google Docs เวอร์ชันบนมือถือ Android ผู้ใช้จะสามารถแทรกข้อความเข้าไปในเอกสารด้วยเทคโนโลยีรู้จำเสียง

Google Docs แก้ไขเอกสารบน iPad ได้

Google Docs เวอร์ชันบนมือถือ Android ผู้ใช้จะสามารถแทรกข้อความเข้าไปในเอกสารด้วยเทคโนโลยีรู้จำเสียง