Ini3 E-Lympic Games 2013 Summer Cup Archive

Ini3 จัดกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม นำตัวแทนแชมป์จากถ้วย Summer Cup พาเด็กๆ ไปเที่ยวสวนสยามเพื่อคลายความร้อนกันอย่างสนุกสนาน

Ini3 We Care จับมือแชมป์ จูงมือน้องๆ บ้านนกขมิ้นเที่ยวสวนสยาม

Ini3 จัดกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม นำตัวแทนแชมป์จากถ้วย Summer Cup พาเด็กๆ ไปเที่ยวสวนสยามเพื่อคลายความร้อนกันอย่างสนุกสนาน

เตรียมพรัอมระเบิดศึกความมันส์กับการแข่งขันครั้งแรกของปี 2013 ในงาน Ini3 E-Lympic Games 2013 Summer Cup

Ini3 เตรียมเปิดศึก E-Lympic Games 2013 ประเดิมแชมป์แรก Summer Cup

เตรียมพรัอมระเบิดศึกความมันส์กับการแข่งขันครั้งแรกของปี 2013 ในงาน Ini3 E-Lympic Games 2013 Summer Cup