lalale Archive

เกมลาเทลเพื่อน ๆ สามารถสร้างอาวุธเทพขึ้นมาใช้เองได้และมีประสิทธิภาพมากเข้าไปดูวิธีการสร้างกันเลย!!

LaTale จัดหนักกับวิธีสร้างของ ด้วยตัวคุณเอง

เกมลาเทลเพื่อน ๆ สามารถสร้างอาวุธเทพขึ้นมาใช้เองได้และมีประสิทธิภาพมากเข้าไปดูวิธีการสร้างกันเลย!!