Q Tale Merry x’ mas 2013 Archive

หนาวๆ แบบนี้ มาพบกับความอบอุ่นในกิจกรรมสนุกกับ GM ซานต้าสุดหรรษา ในกิจกรรม Merry x’ mas 2013

สนุกกับ GM ซานต้า ในกิจกรรม Q Tale Merry x’ mas 2013

หนาวๆ แบบนี้ มาพบกับความอบอุ่นในกิจกรรมสนุกกับ GM ซานต้าสุดหรรษา ในกิจกรรม Merry x’ mas 2013