Upgrade Your Life : Upgrade Your Love พัฒนาความคิดอย่างสร้างสรรค์

1,036 views

 

อีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่เป็นเวทีให้กับเด็กไทยได้แสดงออกซึ่งความสามารถด้านสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ กับเวที Digital Media Design Competition 2012 ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันของ บริษัท Gigabyte Technology จำกัด และคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผนึกแรงจากมหาวิทยลัยชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งในภาคอุสาหกรรมด้วย

โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ภายใต้แนวความคิ ” Upgrade Your Life : Upgrade Your Love “ ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งในวันนี้ (16 สิงหาคม 2555) มีการจัดงานแถลงข่าวขึ้น ณ Exhibition Hall ชั้น 1 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม งานนี้มีสื่อมวลชนจากหลากหลายแขนงรวมถึงนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกันเพียบ

ดร.กมล จิราพงษ์ คณบดี คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ ได้กล่าวว่า โครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาที่จะเป็นเวทีให้พวกเค้าได้พัฒนาขีดความสามารถของตัวเอง และเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่มีมากกว่าที่พบเจอในห้องเรียน ซึ่งจากการจัดการประกวดแข่งขันทั้ง 3 ครั้งที่ผ่านมาก็ได้เห็นความสามารถของนักศึกษาที่พัฒนาขึ้นทุกปี โดยเฉพาะปีนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่รางวัล สำหรับผู้ชนะเลิศการประกวดทั้ง 3 ประเภท

 

ด้าน Mr.Danny Chang, Regional Sales Director บริษัท Gigabyte Technology จำกัด ในฐานะผู้บุกเบิกและผู้สนับสนุนโครงการฯ กล่าวว่าต้งขอบคุณมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่เล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญของโครงการนี้ และคอยร่วมมือพลักดันให้เกิดขึ้นทุกๆ ปี รวมถึงมหาวิทยลัยชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนที่ตอบรับและเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นทุกปี ซคึ่งปีนี้ผมถือว่าเป้นปีที่เราประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งที่เราได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีระราชทานโล่รางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศการประกวด ถือเป็นสิ่งมงคลยิ่งแต่โครงการในปีนี้

จากนั้นตัวแทนจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของการประกวดก็ขึ้นมากล่าวถึงการประกวดรวมถึงแนวความคิดให้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ โดยคณะกรรมการของการประกวดก็เป็นตัวแทนมาจากสถาบันต่างๆ ที่เข้าร่วมการประกวดนั่นเอง ก่อนจะปิดท้ายงานด้วยการขับร้องเพลงประสานเสียงของน้องๆ จากมูลนิธิสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ ใครที่สนใจสมัครเข้าประกวดในครั้งนี้ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.digitalmedia.spu.ac.th/upgradeyourlife

 

การแข่งขัน Upgrade Your Life : Upgrade Your Love แบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่
ประเภท A Animation : ผลิตแอนิเมชันขนาดสั้นและออกแบบตัวละครในเรื่อง ภายใต้แนวความคิด Upgrade Your Life : Upgrade Your Love โดยไม่จำกัดเทคนิคในการนำเสนอ ความยาว 1 นาทีครึ่ง – 3 นาที
ข้อกำหนด รับสมัครผู้เข้าประกวดทีมละไม่เกิน 3 คน

ประเภท B Interactive Design: ออกแบบสื่ออินเตอร์แอคทีฟภายใต้แนวความคิด Upgrade Your Life : Upgrade Your Love โดยรูปแบบการนำเสนอผลงานสามารถเป็น Interactive Presentation , Website, Application หรือ Game ก็ได้ โดยมีจำนวนหน้าหลักไม่ต่ำกว่า 5 หน้า
ข้อกำหนด รับสมัครผู้เข้าประกวดทีมละไม่เกิน 3 คน

ประเภท C Commic Strip : สร้าง Comic Strip และออกแบบตัวละครในเรื่อง ภายใต้แนวความคิด Upgrade Your Life : Upgrade Your Love โดยไม่จำกัดเทคนิคในการนำเสนอ ความยาวไม่ต่ำกว่า 12 หน้ากระดาษ A4
ข้อกำหนด รับสมัครผู้เข้าประกวดประเภทเดี่ยวเท่า

กำหนดการรับสมัครและประกาศผล
– กำหนดรับผลงานรอบแรก : ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 7 กันยายน 2555
– กำหนดการประกาศผลงานเข้ารอบประเภทละ 15 ชิ้น : วันที่ 14 กันยายน 2555
– กำหนดการส่งผลงานรอบสุดท้าย : วันที่ 19 ตุลาคม 2555
– กำหนดการนำเสนอผลงานรอบสุดท้ายต่อคณะกรรมการ : วันที่ 26 ตุลาคม2555
– กำหนดการประกาศผลและมอบรางวัล : วันที่ 26 ตุลาคม 2555
** ผู้เข้ารอบสุดท้ายต้องเข้าร่วมนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ในวันที่ วันที่ 19 ตุลาคม 2555 มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ (ผู้เข้ารอบจากต่างจังหวัดทางโครงการจะจัดที่พักให้ และมีค่าเดินทางมอบให้ทีมละ 1500-3000 บาท ขึ้นกับระยะทางในการเดินทาง)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : อาจารย์ นภนต์ คุณะนิติสาร หรือ อาจารย์นพเกล้า ศรีมาตย์กุล โทร. (662)579 1111 ต่อ1998,2000 , www.digitalmedia.spu.ac.th/upgradeyourlife และที่แฟนเพจ www.facebook.com/UpgradeYourLifeCompetition