Ragnarok2 จับมือ RED BULL EXTRA ลุ้นไอเทมฟรีทุกวัน

3,489 views
…….Ragnarok2 จับมือกับ Red Bull Extra ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษให้กับผู้เล่นทุกท่าน พบกับ 2 กิจจกรรม ต่อเนื่องที่จะทำให้ผู้เล่นได้รับแรร์ไอเทมกันได้ง่ายๆ เพียงซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม Red Bull Extra ชนิดกระป๋องราคา 13 บาท โดยกระป๋องจะต้องมีลายตัวละคร Ragnarok 2 ที่มีลายให้เลือกสะสมถึง 5 ลาย และนำรหัสใต้กระป๋องมาร่วมสนุกกับเราก็รับรางวัลไปทันที!!

พิเศษสุด! สามารถจับจองเป็นเจ้าของ Red Bull Extra ลายตัวละคร Ragnarok 2 ทั้ง 5 ลายก่อนใคร ได้ที่งาน Playpark FanFest

กิจกรรมที่ 1 : ลุ้นรับไอเทมฟรี กับเครื่องดื่ม Red Bill Extra

…….ลุ้นรับแรร์ไอเทมกันได้ง่ายๆ เพียงซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม Red Bull Extra ชนิดกระป๋องราคา 13 บาท และกระป๋องจะต้องมีลายตัวละคร Ragnarok 2 โดยมีลายให้เลือกสะสมถึง 5 ลา (หาซื้อได้ที่ 7-ELEVEN ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย.56 เป็นต้นไป)

 
     ระยะเวลากิจกรรม : 31 ตุลาคม 2556 (12.00 น.) – ถึง 21 พฤศจิกายน 2556 (23.59 น.)
 
     ระยะเวลาใช้งาน item code : 31 ตุลาคม 2556 (12.00 น.) – ถึง 21 พฤศจิกายน 2556 (23.59 น.)
 
ขั้นตอนการใช้ SERAIL CODE
  **เว็บไซต์ Red Bull Extra เรดบลู เอ็กซ์ตร้า: www.redbullextra.com **
…….ของรางวัล : สุ่มได้รับไอเทม 1 รายการ ระหว่าง VIP Package, Super Large Bag, Storage Stock Expansion, Explorer Purple Potion, Dye, Graham Potion, Pandora’s Mallet, Pandora’s Box, Zeny Bag (1 Zeny)

กิจกรรมที่ 2 : El poring Attack
     ระยะเวลากิจกรรม : 31 ตุลาคม 2556 (12.00 น.) – ถึง 21 พฤศจิกายน 2556 (23.59 น.)
 
     ระยะเวลาใช้งาน item code : 31 ตุลาคม 2556 (12.00 น.) – ถึง 21 พฤศจิกายน 2556 (23.59 น.)
…….รายละเอียดกิจกรรม
 ……1. เข้าหน้ากิจกรรม log in โดยใช้ Facebook  ID
 ……2. ลงทะเบียนกรอกรายละเอียดส่วนตัวให้ครบถ้วน (มีผลต่อการติดต่อรับรางวัล)
…… 3. โดยเริ่มแรกผู้ร่วมกิจกรรม จะได้ รับหัวใจ 5 ดวง  (login วันต่อๆ ไป ถ้าหัวใจไม่ถึง 5 ดวง จะได้หัวใจเพิ่มเป็น 5 ดวง)
…… 4. การตี  Poring  1 รอบ จะต้องใช้หัวใจ  1 ดวง  โดยในแต่ละรอบ ระบบจะทำการสุ่มของรางวัลต่างๆ  อาทิไอเทม หรือ เงินรางวัล 5,000 บาท  หรือไม่มีอะไรเลย ออกมาในรูปแบบของตัว Poring  ครั้งละ 10 ตัว ต่อ 1 รอบ โดยมีระยะเวลาในการตี Poring ทั้งหมด 30 วินาที เท่านั้น
…… 5. ไอเทมที่มีโอกาสสุ่มได้ 1 รายการ :  Yggdrasil Leaf, Small Bag, Butterfly Wing, Instant Jellopy Pudding, Instant Jellopy salad, Collagen Cream Stew, Butterfly Tube Tea, Seasoned Antenna
ของรางวัล
การเพิ่มหัวใจ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม  ตี Poring  แบ่งออกเป็น 2 วิธี

วิธีที่ 1  กด Share  หรือส่ง Invite  ชวนเพื่อน  หัวใจจะเพิ่มตามจำนวนครั้งที่แชร์ หรือจำนวน เพื่อนที่ตอบรับ  โดยสามารถแชร์ หรือ ส่ง Invite  ชวนเพื่อน ได้ ไม่เกิน 5 ครั้งต่อ 1 วันวิธีที่ 2  โดยการเพิ่มหัวใจ จากโค้ด 8 หลักใต้กระป๋อง เครื่องดื่ม Red Bull ลาย Ragnarok Online 2

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล (เงินสด 5,000 บาท) : สามารถติดตามได้ที่หัวข้อ รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล 5,000 บาท ในหน้ากิจกรรม  El Poring Attack

**สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัล เงินสด 5,000 บาท กรุณารอการติดต่อกลับจากทีมงานเพื่อยืนยันสิทธิ์อีกครั้ง เพื่อมารับของรางวัลหลังจบกิจกรรม**รายละเอียดการรับรางวัล

1. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน ระบุชื่อตรงตามที่รายละเอียดกรอกไว้ พร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัทฯ ในวันและเวลาทำการ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้คือ ภายใน 30 วันนับตั้งแต่หลังจบกิจกรรม หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
2. ผู้ที่ได้รับรางวัล จะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ไอเทม ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
3. การตัดสินของทีมงานถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
4. ผู้ที่ได้รับรางวัล 1 ท่านมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น และรางวัลดังกล่าวไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
5. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.101/254
6. ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน กฎ-กติกา หรือของรางวัล ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎ-กติกา หรือของรางวัล (ที่มีมูลค่าเทียบเท่ากัน) ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า