การทำสงคราม Archive

ความสนุกกับเพื่อนบ้านในเกม Empires & Allies ที่นอกเหนือจากการเยี่มคือการทำสงครามแสวงหาความมั่งคั่งที่ไม่เหมือนใคร

Empires & Allies : ทำสงครามกับเพื่อนบ้านกันเถอะ

ความสนุกกับเพื่อนบ้านในเกม Empires & Allies ที่นอกเหนือจากการเยี่มคือการทำสงครามแสวงหาความมั่งคั่งที่ไม่เหมือนใคร

ในวันนี้จะเป็นเรื่องของการทำสงครามกับเมือง NPC โดยวัตถุประสงค์ของการทำสงครามนั้นเพื่อชิงทรัพยากรและชื่อเสียง

War 2 : ถึงเวลาที่ต้องออกรบแล้ว (รบกับ NPC ภาค 1)

ในวันนี้จะเป็นเรื่องของการทำสงครามกับเมือง NPC โดยวัตถุประสงค์ของการทำสงครามนั้นเพื่อชิงทรัพยากรและชื่อเสียง