Project Memories คว้าแชมป์ BU Game Jam 2019 เวทีตามหาสุดยอดนักพัฒนาเกมรุ่นใหม่

3,355 views
Share

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดโครงการ BU GAME JAM 2019 เป็นปีที่ 2 ร่วมกับพันธมิตรด้านการศึกษาในอุตสาหกรรมเกมชั้นนำ เปิดเวทีแข่งขันระดับนักศึกษา ปูทางสู่การยกระดับคุณภาพนักพัฒนาเกมในอนาคต นำเสนอผลงานการออกแบบเกมคอมพิวเตอร์ ผลลัพธ์จากกระบวนการเรียนการสอนล้ำอนาคตตามแนวคิด Creativity + Technology ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ ยกทีมโชว์เด่นเทคนิคการเล่าเรื่องผ่านเกม (Storytelling) สนุกเร้าใจ ไอเดียสร้างสรรค์เป็นเลิศที่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงธุรกิจได้ และได้ทำการประกาศผลการแข่งขันเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2562 ห้อง BU Diamond Hall มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ที่ผ่านมา

ดร.พัฒนพล เหรียญโมรา รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวว่า โครงการ BU GAME JAM เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ประจำปีที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพใช้เป็นเวทีฝึกฝนทักษะและเพิ่มประสบการณ์เรียนรู้ในการพัฒนาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ ส่งเสริมการลงมือปฏิบัติผ่านกระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิด Creativity + Technology โดยผสานความรู้ข้ามศาสตร์ คือ วิชา Digital Storytelling คณะนิเทศศาสตร์และวิชา Object-oriented Programming คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม รวมทั้งจัดบรรยายพิเศษให้นักศึกษาโดยเชิญวิทยากรมืออาชีพตัวจริง มาให้ความรู้ มุมมอง และแบ่งปันประสบการณ์ตรงช่วยชี้แนะแนวทางและเทรนด์การออกแบบเกมที่โดนใจตลาด “นักพัฒนาเกมที่มีฝีมือต้องมีเวทีพัฒนาทักษะทุกด้านทั้ง ความคิดสร้างสรรค์ การเล่าเรื่อง และการใช้เทคโนโลยี เวที GAME JAM ในระดับสากลที่จัดขึ้นในหลายประเทศชั้นนำ ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถยกระดับความสามารถของนักพัฒนาเกมได้ดี รูปแบบ BU GAME JAM จึงเป็นเครื่องมือลับสมองประลองฝีมือของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรมเกมและสื่ออินเตอร์แอคทีฟอย่างมีคุณภาพ โดยสามารถทำงานไปพร้อมๆ กับการเรียน” ดร.พัฒนพล กล่าว

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดหลักสูตรเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ โดยมีมหาวิทยาลัย Full Sail University สหรัฐอเมริกา ผู้นำระดับโลกสาขา Game Design ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร มุ่งผลิตบุคลากรรองรับทุกสายงานอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเกมและอีสปอร์ต เช่น Animator , Audio Engineer, Game Creative Director, DevOps Engineer, Game Designer, Technical Artist และ ฯลฯ โดยให้นักศึกษาได้ลงมือทำงานจริงกับองค์กรที่ร่วมเป็นพันธมิตรด้านการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเกม การทำโปรเจ็กต์เกม โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านเกมเป็นพี่เลี้ยงชี้แนะให้คำปรึกษา มีการศึกษาดูงานกับบริษัทผู้ผลิตเกม ร่วมรายการแข่งขันเกม และกีฬาอีสปอร์ตในทัวนาเม้นต์ต่างๆ

เมื่อร่วมการแข่งขัน BU GAME JAM 2019 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีโอกาสฝึกทักษะ Soft Skill ที่สำคัญ เช่น ความคิดสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีม รวมทั้งทักษะในสายอาชีพที่ชอบและใช่ การแข่งขันครั้งนี้มีผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 50 ราย กำหนดเวลา 7 สัปดาห์ ให้นักศึกษารวมกลุ่มพัฒนาเรื่องราว (Story) และตัวต้นแบบ (Model) ของเกมคอมพิวเตอร์ และมี10 ผลงานที่ผ่านรอบคัดเลือก

ในรอบชิงชนะเลิศ นักศึกษานำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นพันธมิตรด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จากภาคอุตสาหกรรมเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ ประกอบด้วย 1. บริษัท ทรู แอกซิออน 2. บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (Yggdrazil group Co.,Ltd.) 3.บริษัท ดีบัสซ์ จำกัด (Debuz Co.,Ltd.) และ4. Wicket Gaming (Thailand) Co.,Ltd. โดยมีเกณฑ์การพิจารณาแบ่งเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ การเล่าเรื่องสนุก-น่าสนใจ และการนำไปพัฒนาต่อยอดในเชิงธุรกิจ

ภายในงานยังมีการบรรยายพิเศษให้ความรู้นักศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพตัวจริงในอุตสาหกรรมเกม มีนายศรัญย์พัจน์ เสรีวัฒนา Visionary บริษัท Cloud Colour จำกัด ให้ความรู้ในเรื่อง “การวิเคราะห์และออกแบบเกม” และนายจิรายุ บุตรขุนทอง Mobile Game Marketing Senior Association บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด หัวข้อ “การทำตลาดและการดูแล Game Community”

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ“เกมเป็นศาสตร์ที่ผสานความรู้ในหลายด้านทั้งไอที คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ การตลาด การเล่าเรื่อง คนทำเกมต้องเล่นเกมเยอะ อ่านหนังสือให้มากหลากหลายประเภทและต้องไม่หยุดเรียนรู้ ผลงานเกมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพใน BU GAME JAM 2019 ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ กิจกรรมแบบนี้ช่วยเพิ่มประสบการณ์ในการทำงานให้นักศึกษา เป็นเวทีทำให้พวกเขาได้ใช้ความรู้ที่มีนำเสนอผลงาน ได้ฝึกฝนฝีมือไปเรื่อยๆ ถือเป็นการบ่มเพาะบุคลากรสายเกมที่จะเข้าสู่ตลาดงานจริงได้ในอนาคต” นายศรัญย์พัจน์ กล่าวให้ความเห็นหลังจากชมผลงานทั้งสิบโปรเจ็คของนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก

ด้านนายจิรายุ บุตรขุนทอง Mobile Game Marketing Senior Association บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวปิดท้ายว่า ทักษะสำคัญที่คนสายเกมต้องฝึกฝนตนเองคือ มีความใฝ่เรียนรู้ ไม่ทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้ว และพร้อมเรียนรู้ใหม่เสมอ “อุตสาหกรรมเกมเติบโตและขยายตัวในอัตราสูงมากทุกๆ ปี หลายตำแหน่งงานต้องการคนทำงานมืออาชีพที่มีความสามารถ เราดีใจที่มีสถาบันการศึกษาให้ความสำคัญกับการพัฒนาบัณฑิตสาขาเกม สร้างคนที่ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจ”

ผลการแข่งขัน BU GAME JAM 2019

อันดับ 1และ รางวัล Popular Vote ทีม Project Memories

รองชนะเลิศอันดับ1  ทีม Lanticon

รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม Grand Forest

Share

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Dokapon: Sword of Fury remaster ประกาศเปิดตัวสำหรับ Nintendo Switch
Lords of the Fallen อัปเดตเวอร์ชั่น 1.5 ในชื่อ Master of Fate
SaGa Emerald Beyond พร้อมปล่อย Demo เนื้อหาพิเศษให้ลองบน PS4, PS5 และ Nintendo Switch
Histera เกม FPS แนว fast-paced ปล่อยตัวอย่างใหม่พร้อมเผยวัน Early Access
Metaphor: ReFantazio ยืนยันวางจำหน่ายทั่วโลก 11 ตุลาคม 2024
Eiyuden Chronicle Hundred Heroes พร้อมวางจำหน่ายให้เล่นแล้วทั้งบนพีซีและคอนโซล