Point Blank Cafe’ Striker 2011 Presented By Red Bull Extra Archive

เผยโฉม 8 ทีมสุดท้าย ในการแข่งขันรายการ Point Blank Cafe' Striker 2011 Presented By Red Bull Extra

หนทางสู่รอบ 8 ทีมสุดท้าย Point Blank Cafe Striker 2011

เผยโฉม 8 ทีมสุดท้าย ในการแข่งขันรายการ Point Blank Cafe’ Striker 2011 Presented By Red Bull Extra

เกาะติดทุกสถานการณ์การรบ ซึ่งเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นในทุกขณะ กับการรายงานสด เพื่อให้ทุกท่านได้ทราบกันอย่างต่อเนื่อง

ผลการรบในรอบ 32 ทีม PB Cafe’ Striker 2011 รอบชิงตัวแทนภาคใต้

เกาะติดทุกสถานการณ์การรบ ซึ่งเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นในทุกขณะ กับการรายงานสด เพื่อให้ทุกท่านได้ทราบกันอย่างต่อเนื่อง

ท่ามกลางบรรยากาศและสภาพการณ์แห่งความเงียบสงบ แสนสบาย ณ ผืนถิ่นแดนเหนือ...อ่านต่อ

TacticaL คว้าชัยชนะในรอบชิงตัวแทนภาคเหนือ PB Cafe Striker 2011

ท่ามกลางบรรยากาศและสภาพการณ์แห่งความเงียบสงบ แสนสบาย ณ ผืนถิ่นแดนเหนือ…อ่านต่อ

สำหรับการประลองเชิงรบในส่วนของรอบชิงตัวแทนภาค : กรุงเทพมหานคร และภาคกลาง สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

PB Cafe Striker 2011 รอบชิงตัวแทนภาคกลางและกรุงเทพ 64 ทีม

สำหรับการประลองเชิงรบในส่วนของรอบชิงตัวแทนภาค : กรุงเทพมหานคร และภาคกลาง สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

Point Blank Cafe' Striker 2011 Presented By Red Bull Extra ภูมิภาคภาคกลางและกรุงเทพมหานคร

PB Cafe Striker 2011 Presented by Red Bull Extra เปิดรับสมัครแล้ว

Point Blank Cafe’ Striker 2011 Presented By Red Bull Extra ภูมิภาคภาคกลางและกรุงเทพมหานคร