หลากมุมมอง สู่เสวนาหัวข้อ “ธรรมภิบาลอีสปอร์ต”

1,385 views
Share

สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดงานฟอรั่มครั้งแรกกับหัวข้อ “ธรรมภิบาลอีสปอร์ต” (Esports Good Governance Forum 1) การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตไทย ควรมีความยุติธรรม คุณธรรม การเอาใจใส่ และมีส่วนร่วมต่อสังคมไทยอย่างไร โดยงานจัดขึ้นที่ ห้อง Theatre อาคารเฉลิมพระเกียรติ การกีฬาแห่งประเทศไทย 

โดยตัวงานเริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น. ซึ่งงานนี้ได้รับความสนใจจากสื่อต่างๆ มากมาย โดยมีวิทยากรในการพูดคุยครั้งนี้ประกอบไปด้วย คุณนพรุจ เหมภมร นักกีฬา Tekken ทีมชาติไทย, คุณจันทร์ยวี สมปรีดา นักเขียนนามปากกา รอมแพง, คุณสฤณี อาชวานันทกุล ผู้เขียนคอลัมน์ Game Theory ในเว็บไซต์ The Matter, คุณอาณัติ เรืองวงศ์ ผู้ก่อตั้งทีม Xavier Esports และคุณเทพกร ธนูถนัด Data Analst & Solfware Engineer บริษัท Cleverse

โดยทุกท่านได้ให้มุมมอง แง่คิด และหลักการต่างๆ ในกรมีส่วนร่วมกับวงการเกม วงการอีสปอร์ต ว่าเราควรมีวิธีคิดอย่างไร ปฏิบัติตัวอย่างไร เพื่อให้สังคมเข้าใจไม่เฉพาะคนนวงการนี้ แต่เป็นคนจากหลายๆ วงการที่ต้องทำความเข้าใจกับวงการเกม วงการอีสปอร์ต

Comments

Share